Yrke risikoanalytiker

Risikoanalytikere identifiserer og gjennomgår potensielle risikoområder som truer eiendeler eller kapitalen i organisasjoner. De spesialiserer seg på analyse av kreditt-, markeds-, drifts- eller regelverksrisiko. De bruker statistisk analyse for å evaluere risiko, gi anbefalinger for å redusere og kontrollere risiko og gjennomgå dokumentasjon for juridisk samsvar.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vurdering av risikoer og trusler

  Sikkerhetsdokumentasjon og annen sikkerhetsrelatert kommunikasjon og informasjon.

 • Risikooverføring

  De finansielle teknikkene som har som mål å unngå at et selskap skades økonomisk, og heller beskytte det. Det er handlingen å overføre ansvar og krav til tredjeparter som har finansielle muskler og har spesialisert seg på å konsolidere og håndtere risiko i større skala.

 • økonomistyring

  Finansfeltet som omfatter praktisk prosessanalyse og verktøy for å utpeke økonomiske ressurser. Det omfatter strukturen til virksomheten, investeringskildene og verdiøkningen til selskaper på grunn av ledelsesmessige beslutninger.

 • økonomiske prognoser

  Verktøy som brukes til å utføre finansiell styring for å identifisere inntektsutvikling og estimerte økonomiske forhold.

 • Risikostyring

  Identifisere, vurdere og prioritere alle typer risikoer og hvor de kan komme fra, f.eks. naturlige årsaker, juridiske endringer eller usikkerhet i en gitt sammenheng samt metodene for håndtering av risikoene på en effektiv måte.

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

 • Finansiell analyse

  Vurdere de finansielle mulighetene, midlene og statusen til en organisasjon eller enkeltperson ved å analysere finansregnskap og rapporter for å gjennomføre velinformerte forretninger eller med økonomiske beslutninger.

 • Finansiell jurisdiksjon

  Finansielle regler og framgangsmåter som får anvendelse på et bestemt sted der reguleringsmyndighetene beslutter sin jurisdiksjon

Ferdigheter

 • Gi råd om risikostyring

  Gi råd om risikostyringspolicyer og forebyggingsstrategier og om iverksettelsen av disse, mens du tar i betraktning ulike risikoer for en bestemt organisasjon.

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

 • Lage risikorapporter

  Samle inn alle opplysninger, analysere variablene og utarbeide rapporter der de påviste risikoene ved selskapet eller prosjektene analyseres og mulige løsninger foreslås for å motarbeide risikoene.

 • Lage risikokart

  Bruke datavisualiseringsverktøy for å kommunisere spesifikk økonomisk risiko, risikoens art og innvirkningen på en organisasjon.

 • Styre finansiell risiko

  Forutsi og håndtere finansielle risikoer, og identifisere framgangsmåter for å unngå eller minimere virkningen av dem.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

Source: Sisyphus ODB