Yrke romansvarlig

Romansvarlige har ansvaret for å lede og samordne et team av medarbeidere i resepsjons-, reservasjons-, renholds- og vedlikeholdsavdelingen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Sikre samarbeid på tvers av avdelinger

  Sikre kommunikasjon og samarbeid med alle foretak og grupper i en gitt organisasjon, i henhold til selskapets strategi.

 • Planlegge skift

  Planlegge personalets tid og skift i henhold til selskapets behov.

 • Administrere vertskapsvirksomhetsinntekter

  Overvåke vertskapsvirksomhetsinntekter ved å forstå, overvåke, forutsi og reagere på forbrukeratferd, for å oppnå størst mulig inntekt eller overskudd, opprettholde forventet overskudd og redusere utgiftene til et minimum.

 • Lage prognoser over beleggsetterspørsel

  Forutsi antall hotellrom som må bestilles, planlegge overnattinger og anslå etterspørselen.

 • Administrere inspeksjoner av utstyr

  Overvåke formelle eller offisielle visninger og undersøkelser for å teste og inspisere eiendom og utstyr regelmessig.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Vurdere rensligheten til områder

  Vurdere renheten til områder for å sørge for at de er rene og presentable for kundene.

 • Koordinere nyinnredning av vertskapsvirksomhet

  Lede nyinnredning av en vertskapsvirksomhet ved å holde seg oppdatert på trender innen dekorasjon, stoffer og tekstiler, og gjennomføre nødvendige endringer for å imøtekomme endrede ønsker og forventninger.

 • Lære opp resepsjonspersonell

  Lære opp resepsjonspersonalet slik at de kan utføre oppgavene sine på en tilfredsstillende og effektiv måte i samsvar med retningslinjene.

 • Administrere frontoperasjoner

  Overvåke daglig planlegging av rombestillinger, følge kvalitetsstandarder og løse spesielle situasjoner i resepsjonen.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Overvåke finansregnskap

  Håndtere økonomistyringen for avdelingen, begrense kostnadene til bare nødvendige utgifter og skaffe organisasjonen størst mulig inntekter.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Utvikle arbeidsprosedyrer

  Lage standardiserte serier av tiltak i en bestemt rekkefølge for å støtte organisasjonen.

 • Administrere vedlikeholdsoperasjoner

  Føre tilsyn med vedlikehold, og sørge for at personalet følger prosedyrer, og sikre rutinemessig og periodisk rehabiliterings- og vedlikeholdsaktivitet.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Koordinere aktiviteter på tvers av vertskapsromdivisjonen

  Lede aktiviteter blant vedlikeholds-, resepsjons- og rengjøringspersonell i en vertskapsvirksomhet.

Source: Sisyphus ODB