Yrke rustbehandler

Rustbehandlere bruker egnet utstyr og maskineri til å gi metalldeler en hard og slitesterk overflatebehandling som består av bestemte kjemiske virkestoffer som motvirker eller forsinker rust på jern- og ståldeler og beskytter mot korrosjon.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Metalltyper

  Kvaliteter, spesifikasjoner, bruksområder og reaksjoner på ulike framstillingsprosesser for ulike typer metall, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber med mer.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Anvende forbehandling på arbeidsstykker

  Forbehandle arbeidsstykket, med mekaniske eller kjemiske prosesser, før hovedoperasjonen.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Oppdage metallfeil

  Observere og identifisere ulike typer feil i metalldeler eller ferdige produkter. Finne ut hvilken metode som er best for å løse problemet, som kan komme av korrosjon, rust, brudd, lekkasjer og andre tegn på slitasje.

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Korrosjonssikre sprøytepistoldeler

  De ulike delene av en sprøytepistol som er laget for å gi arbeidsstykkets overflate en varig overflatebehandling, for eksempel grepet, luftventil, luftslangetilkobling, luftventilkomponenten, luftkontrollskruen, væskeslangetilkobling, væskedyse, væskenåleventil, luftdyse, tofingerutløser, kontrollskrue for regulering av væskestrømmen og for fjerning av nåleventilen, og annet.

 • Anvende sprøyteteknikker

  Bruke de mest optimale sprøyteteknikkene, som for eksempel riktig sprøytevinkel, jevn avstand, gradvis aktivering av sprøytepistolen, overlappe områder, og liknende.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Gjenkjenne tegn på korrosjon

  Avdekke tegn på korrosjonsreaksjoner mellom metall og miljø som medfører rust, groptæring på kobber, spenningssprekking og annet, og estimere korrosjonshastigheten.

 • Betjene sprøytepistol for rustbeskyttelse

  Betjene en halvautomatisk eller håndholdt spraypistol som er utformet for å dekke overflaten av et arbeidsstykke med et permanent, korrosjonsbeskyttet belegg, trygt og i samsvar med retningslinjene.

 • Velge sprøytetrykk

  Velge optimalt sprøytetrykk med utgangspunkt i malingen eller grunningen som påføres, materialet det sprøytes på, omgivelser og andre faktorer.

 • Fjerne utilstrekkelige arbeidsstykker

  Vurdere hvilke av de bearbeidede arbeidsstykkene som ikke oppfyller de fastsatte standardene, og som dermed bør fjernes, og sortere avfallet i henhold til regelverket.

Source: Sisyphus ODB