Yrke søppelkjører

Søppelkjørere kjører de store renovasjonsbilene. De kjører bilene fra boligene og anleggene der søppelet samles inn av søppelhenterne på bilen, og transporterer søppelet til avfallsbehandlings- og avhendingsanlegg.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Avfallstransportlovgivning

  Regelverk og lovgivning om sikker transport av farlig og ikke-farlig avfall, produkter og apparater.

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

 • Avfalls- og skrapprodukter

  Det tilbys avfalls- og skrapprodukter, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Typer av avfallsinnsamlingskjøretøy

  Ulike typer tunge lastebiler som brukes til innsamling av avfall, f.eks. frontlastere, baklastere og sidelastere.

Ferdigheter

 • Kjøre renovasjonsbil

  Kjøre en lastebil som er utstyrt for renovasjonstjenester, på en sikker måte i samsvar med trafikklovgivning og lovgivning om avfallshåndtering.

 • Overholde transportarbeidsplan

  Overholde tilordnet arbeidsplan som utarbeidet av transportselskapet.

 • Parkere i parkeringsanlegg

  Parkere kjøretøyene som brukes til yrkesvirksomhet på det utpekte stedet for oppbevaring av kjøretøy etter bruk, på en trygg måte i samsvar med retningslinjene.

 • Føre avfallsinnsamlingsregistre

  Føre registre over innsamling av avfall, tidsplanlegging, og typer og mengde av avfall som er samlet inn.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

Source: Sisyphus ODB