Yrke saksadministrator

Saksadministratorer fører tilsyn med fremdriften i straffesaker og sivile saker fra begynnelse til slutt. De gjennomgår saksmappene og saksfremdriften for å sikre at saksgangen utføres i samsvar med lovgivningen. De sikrer også at saksgangen skjer rettidig, og at alt er avsluttet før sakene avsluttes.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Juridisk terminologi

  De særlige termer og uttrykk som er brukt på det juridiske området.

 • Juridisk forskning

  Metoder og prosedyrer for forskning i juridiske saker, f.eks. regelverket samt ulike tilnærminger til analyser og innsamling av kilder, og kunnskapen om hvordan man tilpasser forskningsmetoden til en bestemt sak for å få nødvendig informasjon.

 • Juridisk saksbehandling

  Prosedyrer i en juridisk saksbehandling, fra begynnelse til slutt, f.eks. dokumentasjonen som må forberedes og håndteres, personene som er involvert i de ulike fasene i saken og kravene som må oppfylles før saken kan avsluttes.

Ferdigheter

 • Utvikle dokumentasjon i henhold til juridiske krav

  Utarbeide profesjonelt skrevet innhold som beskriver produkter, bruk, komponenter, funksjoner eller tjenester i samsvar med lovfestede krav og interne eller eksterne standarder.

 • Overvåke rettslig saksgang

  Overvåke prosedyrene som gjennomføres under og etter en rettsak for å sikre at alt har blitt gjennomført i henhold til juridiske regler, at saken er ferdig før den avsluttes, og kontrollere om det er gjort feil og at alle nødvendige tiltak har blitt iverksatt gjennom saken, fra start til slutt.

 • Styre administrative systemer

  Sikre at administrative systemer, prosesser og databaser forvaltes på en god og effektiv måte og gir godt grunnlag for samarbeid med administrasjonen.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Sikre forsvarlig dokumenthåndtering

  Garantere at standarder og regler for registrering og sporing for dokumentstyring er fulgt, for eksempel ved å sikre at endringer blir identifisert, at dokumentene er leselige, og at utdaterte dokumenter ikke brukes.

 • Sette sammen juridiske dokumenter

  Kompilere og innhente juridiske dokumenter fra en bestemt sak til støtte for en etterforskning eller i forbindelse med en høring, på en måte som er i samsvar med gjeldende forskrifter og som sikrer at arkivene vedlikeholdes på riktig måte.

Source: Sisyphus ODB