Yrke salgsfremmer

Salgsfremmere er ansvarlige for å plassere varer i henhold til standarder og prosedyrer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Markedsføringsteknikker

  Salgsteknikker for å tiltrekke seg kunder og øke salg.

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

Ferdigheter

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Overvåke godslevering

  Følge opp den logistiske organiseringen av produkter; sørge for at produkter har blitt transportert på rett måte og i rett tid.

 • Overvåke beholdningsendringer

  Følge med på endringer i lagerbeholdning når produkter legges ut for salg og er klare for distribusjon.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Gjennomføre visuelle endringer av presentasjoner

  Forberede og gjennomføre endringer av visuelle presentasjoner ved å flytte på ting, endre på hyller og innretninger, skifte skilt, legge til og ta bort pynt osv.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Opptre diplomatisk

  Håndtere mennesker på en følsom og taktfull måte.

 • Besøke produsenter

  Besøke produsenter for å lære mer om produksjonsprosessen og vurdere produktkvalitet.

 • Forhandle kjøpsbetingelser

  Forhandle vilkår som pris, mengde, kvalitet og leveringsbetingelser med leverandører og selgere for å sikre så gunstige kjøpsvilkår som mulig.

 • Arkivere kampanjeregistre

  Føre registre over opplysninger om salg og distribusjon av materialer. Sende rapporter om kundenes reaksjon på arbeidsgiverens produkter og kampanjer; presentere disse rapportene for overordnede.

 • Fylle på hyller

  Fylle hyller med salgsvarer.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Vurdere visuell virkning av utstillinger

  Analysere tilbakemeldinger fra kunder og medarbeidere om den visuelle virkningen av utstillinger og utstillingssteder; gjennomføre endringer der det er nødvendig.

 • Kontrollere prisnøyaktighet på hyller

  Sørge for nøyaktig og korrekt prismerking av produkter på hyllene.

 • Holde tilsyn med vareutstillinger

  Arbeide nært sammen med personell for visuelle utstillinger for å avgjøre hvordan artiklene skal vises, for å oppnå størst mulig kundeinteresse og produktsalg.

 • Gjennomføre kryssmarkedsføring

  Plassere en bestemt vare på flere enn ett sted i butikken for å vekke kundenes oppmerksomhet og øke salget.

 • Arealplanlegge salgslokaler

  Distribuere detaljhandelsarealer som er tildelt til bestemte kategorier, på en effektiv måte.

 • Arkivere registre over handelsvarelevering

  Registrere varelevering; rapportere avvik for å kontrollere kostnader og for å opprettholde korrekt lagerbeholdning.

 • Forhandle vilkår med leverandører

  Identifisere og arbeide med leverandører for å sikre kvaliteten på leveransen og at den beste prisen har blitt forhandlet fram.

 • Gjennomføre salgsanalyse

  Undersøke salgsrapporter for å finne ut hvilke varer og tjenester som selger godt og dårlig.

 • Forhandle med leverandører om visuelt materiale

  Forhandle med leverandører om levering av visuelt utstyr; overholde budsjettet til enhver tid.

 • Utføre rotasjon av varer i en lager

  Flytte emballerte og lett bedervelige varer med en tidligere siste salgsdato til fremst i hyllen.

 • Maksimere salgsinntekter

  Øke salgsvolumet og unngå tap ved hjelp av kryssalg, oppsalg eller mersalg.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Tolke gulvplaner

  Kunne tenke tredimensjonalt; forstå resultatene av å flytte gjenstander og mønstre i plantegninger.

Source: Sisyphus ODB