Yrke salgsingeniør

Salgsingeniører gir teknisk tilpasning av produkter basert på kundeforespørsler og -behov (hovedsakelig tunge maskiner), for eksempel bygg- og anleggsmaskiner. De tar seg av kontakten mellom virksomheter og tar ansvar for komplekse reparasjoner og vedlikeholdsprosesser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forbrukervern

  Gjeldende lovverk som gjelder forbrukernes rettigheter på markedet.

Ferdigheter

 • Føre kjøretøyregistre

  Føre et register over kjøretøy ved å ha en nøyaktig logg over alle servicehandlinger og reparasjoner.

 • Kundeprospektering

  Ta initiativ til aktiviteter for å tiltrekke nye og interessante kunder. Be om anbefalinger og referanser, og finne ut hvor potensielle kunder kan befinne seg.

 • Beregne kostnader for reparasjonsoperasjoner

  Beregne material- og arbeidskostnader ved reparasjonsoperasjoner; forstå egnede dataprogrammer.

 • Sikre etterlevelse av garantikontrakter

  Implementere og overvåke reparasjoner og/eller utskifting fra leverandøren i samsvar med garantikontrakter.

 • Forhandle salgskontrakter

  Komme til enighet mellom kommersielle partnere med fokus på vilkår, spesifikasjoner, leveringstid, pris og lignende.

 • Gi kunden informasjon knyttet til reparasjoner

  Informere kunder om nødvendige reparasjoner eller utskiftninger, drøfte produkter, tjenester og kostnader, gi nøyaktige tekniske opplysninger.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier som tar sikte på å markedsføre et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, ved å bruke de utviklede markedsføringsstrategiene.

 • Oppnå salgsmål

  Nå fastsatte salgsmål, målt i inntekter eller solgte enheter. Nå målet innen en bestemt tidsramme, prioritere salg av produkter og tjenester i henhold til planen på forhånd.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Levere oppfølgingstjenester til kunden

  Registrere, følge opp, løse og reagere på kundeforespørsler, klager og ettersalgstjenester.

 • Gjennomføre kvalitetskontroll på ferdigstilte kjøretøy

  Gjennomføre kvalitetskontroll av ferdigstilte kjøretøy, og sørge for at kvalitetsstandarder er oppnådd.

 • Føre kunderegistre

  Oppbevare og lagre strukturerte data og registre over kunder i samsvar med reglene for vern av personopplysninger og personvern.

 • Implementere salgsstrategier

  Gjennomføre planen for å oppnå en konkurransedyktig fordel på markedet ved å posisjonere selskapets merke eller produkt og ved å rette produktet eller merket mot det rette publikum.

 • Administrere delelager

  Opprettholde lagernivåer i samsvar med organisasjonsprosedyrer og -policyer. Estimere kommende forsyningsbehov.

 • Administrere økonomiske ressurser for kjøretøytjenester

  Kontroll av kostnadene knyttet til lønnstakere, utstyr som er nødvendig for reparasjon og vedlikehold, forsikring, lager, innkjøp av nye komponenter og så videre.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Holde seg oppdatert om produsentens retningslinjer

  Holde seg oppdatert på produsentens garantier, retningslinjer og prosedyrer; kommunisere med fabrikkrepresentanter.

 • Anvende territoriumsplanlegging

  Planlegge den mest kostnadseffektive dekningen av et salgsområde med de tilgjengelige salgsressursene. Ta hensyn til antall potensielle kunder, tetthet og kjøpemønstre.

 • Gjennomføre innkjøp av deler

  Bestille bestemte deler som er nødvendige for vedlikehold og reparasjon av en lang rekke kjøretøyer.

 • Koordinere tjenester innen bilreparasjon og -vedlikehold

  Samordne reparasjons- og vedlikeholdstjenester for biler, og etterstrebe maksimal bruk av automativt reparasjonsutstyr.

 • Utstede salgstilbud for reparasjoner eller vedlikehold

  Utstede salgspriser slik at potensielle kunder kan se hvilke kostnader som vil være involvert i arbeidet eller tjenestene de ønsker å få utført.

 • Gi kunder informasjon om motorkjøretøy

  Gi kunder informasjon om motorkjøretøy og mulig tilleggsutstyr. Kommunisere på en tydelig og høflig måte.

Source: Sisyphus ODB