Yrke salgsmedarbeider på togstasjon

Salgsmedarbeidere på togstasjon yter service til kunder som besøker billettluken. De gir informasjon og håndterer billettreservasjoner, salg og refusjon. De utfører også kontoroppgaver som føring av regnskap over det daglige billettsalget. De håndterer forespørsler om setereservasjoner og undersøker oversikter over vognene i toget for å bekrefte ledig plass på det spesifiserte toget.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Jernbaneselskapers produktspekter

  Kjenne til jernbaneselskapers produktspekter, og bruke kunnskapen til å hjelpe kunder med problemer eller spørsmål.

 • Geografiske områder

  Kjenne geografiske områder i detalj. Vite hvor ulike organisasjoner kan ha operasjoner.

Ferdigheter

 • Håndtere småpenger

  Håndtere småpenger for mindre kostnader og transaksjoner som kreves for daglig drift av en virksomhet.

 • Reagere rolig i stressende situasjoner

  Reagere på uventede situasjoner på en rask, rolig og trygg måte; komme med en løsning som løser problemet eller reduserer innvirkningen det har.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Bruke positivt språk

  Bruke positivt språk i samtaler for å uttrykke seg; måten man bruker språk på, kan påvirke kunder.

 • Behandle ordreskjemaer med kundeinformasjon

  Skaffe, oppgi og behandle kunders navn, adresser og faktureringsinformasjon.

 • Utføre numeriske beregninger

  Arbeide med tall og utføre komplekse beregninger. Forståelse av grunnleggende matematikk er avgjørende.

 • Oppdatere meldingsvisninger

  Oppdatere meldingstavler som viser passasjerinformasjon.

 • Selge togbilletter

  Selge togbilletter til jernbanereisende ved å ta hensyn til destinasjoner, tidsplaner og tilgjengelige rabatter. Kontrollere gyldigheten til en rekke billetter nøye.

 • Være oppmerksom

  Være oppmerksom på samspillet mellom kunder og tolke tilbakemeldinger.

 • Håndtere vanskelige kunder

  Håndtere kunder som blir aggressive eller nekter å betale fordi de ikke er fornøyde med servicen.

 • Kommunisere med kundeserviceavdeling

  Kommunisere med kundeserviceavdelingen på en transparent og samarbeidsvillig måte; følge med på hvordan servicen drives; videreformidle informasjon til kunder i sanntid.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Tilpasse kommunikasjonsstil i henhold til mottaker

  Tilpasse kommunikasjonsstilen til mottakeren av meldingen for å skape en relasjon.

 • Kommunisere tydelig med passasjerer

  Kommunisere tydelig med passasjerer, kommunisere informasjon som påvirker deres reiseplan. Informere passasjerer når de nærmer seg reisemålet.

 • Ha høy grad av sikkerhetsbevissthet

  Sørge for en høy grad av sikkerhetsbevissthet; bruke personlig verneutstyr; kommunisere med medarbeidere og gi råd om HMS.

Source: Sisyphus ODB