Yrke samlingsansvarlig, kunst

Samlingsansvarlige innen kunst sikrer vedlikehold og bevaring av objekter innenfor kulturinstitusjoner, for eksempel museer, biblioteker og arkiver. Samlingsansvarlige innen kunst, og kuratorer for museum eller galleri, og konservatorer, har en svært viktig rolle når det gjelder vedlikehold av samlinger. De finnes på de fleste store museer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Konserveringsteknikker

  Prosedyrer, instrumenter, teknikker, materialer og kjemikalir som brukes ved bevaring og arkivering.

 • Programvare for samlingsadministrering

  Kjenne til spesialiserte programvarer for samlingsadministrering som brukes til å dokumentere og føre register over museets samling.

 • Museumsdatabaser

  De verktøyene og prosessene som er involvert i arbeidet med museumsdatabaser.

 • Kunsthistorie

  Historien om kunst og kunstnere, de kunstneriske trendene gjennom århundrer og samtidige evolusjoner.

Ferdigheter

 • Respektere kulturelle forskjeller innen utstillingsfeltet

  Respektere kulturelle forskjeller når det skapes kunstneriske konsepter og utstillinger. Samarbeide med internasjonale kunstnere, kuratorer, museer og sponsorer.

 • Vurdere gjenstanders tilstand

  Samarbeide med innsamlingsleder eller konservator for å evaluere og dokumentere tilstanden til et museumsobjekt for et lån eller en utstilling.

 • Dokumentere museumssamling

  Registrarer er ansvarlig for dokumentasjon og registrering av museumssamlinger. Dokumentasjon omfatter opplysninger om en gjenstands tilstand, opphavssted, materialer og alle dets bevegelser innenfor eller utenfor museet, for eksempel når det er til utlån.

 • Gi prosjektinformasjon om utstillinger

  Gi opplysninger om utarbeidelse, gjennomføring og vurdering av utstillinger og andre kunstneriske prosjekter.

 • Samspill med publikum

  Formidle den kunstneriske verdien i kunstformen(e). Gi respons på publikums reaksjon og involvere dem.

 • Overvåke artefaktforflytning

  Føre tilsyn med enhver bevegelse av museumsgjenstander og ivareta deres sikkerhet.

 • Gi råd om lån av kunstverk til utstillinger

  Ved å samarbeide med kuratorer og samleradministratorer på et museum evaluerer en registrator tilstanden til kunstobjekter for utstilling eller låneformål. Registratoren avgjør også om et kunstverk vil kunne tåle belastningen ved reise eller utstilling.

 • Kommunisere på engelsk på kompetent brukernivå

  Kompetent bruk av engelsk. R351 refererer til nivå C1 i den felles europeiske referanserammen for språk (CEFR).

 • Etablere høye standarder for vedlikehold av samlinger

  Opprette og opprettholde høye standarder for vedlikehold av samlinger, fra anskaffelse til konservering og utstilling.

 • Håndtere kunst

  Arbeide direkte med gjenstander i museer og kunstgallerier, i samarbeid med andre museumsfagfolk, for å sikre at kunstverkene håndteres, pakkes, oppbevares og tas vare på på en sikker måte.

 • Implementere risikostyring for kunstverk

  En registrar fastslår risikofaktorer for en kunstsamling og reduserer dem. Risikofaktorer for kunst inkluderer vandalisme, tyveri, skadedyr, nødssituasjoner og naturkatastrofer. Det er registrarens ansvar å utvikle og implementere strategier for å minimere disse farene.

 • Kompilere detaljert samlingsinventar

  Utarbeide en detaljert fortegnelse over alle gjenstandene i samlingen.

 • Overvåke museumsmiljø

  Overvåke og dokumentere miljøforhold i et museum, på lageret og i utstillingene. Sørge for et tilpasset og stabilt klima.

 • Bruke IKT-ressurser til å løse arbeidsrelaterte oppgaver

  Velge og bruke IKT-ressurser for å løse relaterte oppgaver.

 • Lage konserveringsplan for samlingen

  Lage en omfattende bevaringsplan på høyt nivå for samlingen.

 • Takle utfordrende krav

  Ha en positiv holdning til nye og utfordrende krav, som samspill med kunstnere og håndtering av kunstneriske virkemidler. Arbeide under press, for eksempel å håndtere endringer i siste øyeblikk og økonomiske begrensninger.

Source: Sisyphus ODB