Yrke satellittekniker

Satellitteknikere utvikler, prøver og har tilsyn med produksjonen av satellittsystemer og satellittprogrammer. De kan også utvikle programvare, samle inn og forske på data, og prøve satellittsystemene. Satellitteknikere kan også utvikle systemer for å styre og kontrollere satellitter. De følger med på satellitter for å oppdage problemer og avlegger rapport om satellittens atferd i bane.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Ubemannede luftsystemer

  Systemene som brukes til å fjernkontrollere ubemannede luftfartøyer ved hjelp av datamaskiner om bord eller av en pilot på bakken eller i luften.

 • Ytelsesparametere for globalt satellittnavigeringssystem

  Kjenne til de parameterne for det globale satellittnavigasjonssystemet (GNSS) og kravene et GNSS-system bør ha under bestemte forhold.

 • Luftfartsteknologi

  Ingeniørdisiplin som kombinerer ulike teknologier og tekniske disipliner som avionikk, materialvitenskap og aerodynamikk for å utforme, utvikle og framstille luftfartøyer, romfartøyer, missiler og satellitter.

 • Geostasjonære satellitter

  Kjenne til geostasjonære satellitter og hvordan de fungerer. Bevege seg i samme retning som jordens rotasjon. Forstå hvordan de brukes til telekommunikasjon og kommersielle formål.

 • Satellittyper

  Forstå de ulike satellitter som finnes, og deres ulike funksjoner. Kjenne til de ulike typene satellitter som brukes til kommunikasjon, nett-tv, overvåking og vitenskapelig forskning.

 • Oppskyting av satellitter i bane

  Kjennskap til de ulike prosedyrene, fasene og kravene for å skyte opp satellitter i bane.

 • Produksjonsprosesser

  Materialer og teknikker som kreves i produksjons- og distribusjonsprosesser.

 • Industriell teknologi

  Området for teknikk som omhandler utvikling, forbedring og implementering av komplekse prosesser og systemer for kunnskap, mennesker, utstyr osv.

Ferdigheter

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Overvåke satellitter

  Analysere bakkesystemer og undersøke eventuell avvikende atferd til satellitter. Utvikle de riktige korrigerende tiltakene og implementere dem der det er nødvendig.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

Source: Sisyphus ODB