Yrke scenemaler

Scenemalere dekorerer scener for liveopptredener. De bruker et bredt utvalg av håndverks- og maleteknikker, som figurmaling, landskapsmaling og trompe-l'œil for å skape overbevisende scener. Arbeidet deres er basert på kunstnerisk visjon, skalamodeller, skisser og planer. De samarbeider tett med designerne.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Tilpasse sett

  Tilpasse og flytte settdeler under øvelser og liveopptredener.

 • Definere metoder for settmaling

  Definere malingsmetoder og -materialer.

 • Male sett

  Male settkonstruksjoner og scenerekvisitter.

 • Vedlikeholde teaterutstyr

  Kontrollere, vedlikeholde og reparere verktøy og maskiner som brukes på scenen, for eksempel utstyr til belysning, kulisser eller maskiner for sceneskifte.

 • Vedlikeholde verkstedsplass

  Holde verkstedsplassen din ren og i orden.

 • Vedlikeholde teatersett

  Installere, kontrollere, opprettholde og reparere scener og sett.

 • Tolke kunstneriske intensjoner

  Tolke forfatterens kunstneriske intensjoner.

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Overføre design

  Overføre design til bestemte materialer.

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Bruke genremalingsteknikker

  Bruke tegne- og maleteknikker hentet fra sjangerkunst eller akademisk kunst.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Holde tritt med trender

  Overvåke og følge nye trender og utviklinger innen spesifikke sektorer.

 • Forhindre brann i et forestillingsmiljø

  Utføre tiltak for å forebygge brann i et forestillingsmiljø. Sørge for at området overholder brannsikringsreglene med sprinkleranlegg og brannslukkingsapparater som er montert der det er nødvendig. Sørge for at personalet kjenner til brannforebyggende tiltak.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

Source: Sisyphus ODB