Yrke scenetekniker

Sceneteknikere styrer ulike deler av en forestilling basert på det kunstneriske eller kreative konseptet, i samspill med utøverne. De klargjør og utfører monteringen, programmerer utstyret og betjener forskjellige systemer. Sceneteknikere tar seg av belysning, lyd, video, sett og/eller heisesystemer. Arbeidet deres er basert på planer, instruksjoner og beregninger. De kan jobbe i små lokaler, på teatre og ved andre små kunstneriske produksjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Henge opp kjettingtaljer

  Installere kjettingtaljer i byggverk.

 • Montere takstolkonstruksjoner

  Bruke takstoler, metallstrukturer som henter styrke fra konstruksjonen sin, som omfatter trekantede former, for å bygge scener for opptredener.

 • Montere prøvesettet

  Sette sammen alle sceneelementer for å klargjøre prøvesettet.

 • Forhindre tekniske problemer med belysningsutstyr

  Forhindre mulige tekniske problemer med belysningsutstyr.

 • Prøve ut lysmoduser

  Sette opp og prøve ut lysmoduser.

 • Tegne sceneoppsett

  Manuell tegning eller skissering av sceneoppsett.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Betjene kontrollsystem for scenebevegelse

  Betjene kontrollsystemer for scenebevegelse, for eksempel flyvende mekanismer. Bruke manuelle eller elektriske systemer.

 • Forhindre brann i et forestillingsmiljø

  Utføre tiltak for å forebygge brann i et forestillingsmiljø. Sørge for at området overholder brannsikringsreglene med sprinkleranlegg og brannslukkingsapparater som er montert der det er nødvendig. Sørge for at personalet kjenner til brannforebyggende tiltak.

 • Tilgjengeliggjøre effektfordeling

  Tilgjengeliggjøre effektfordeling for lys, scene, lyd, video og opptak.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Montere utstyr til avtalt tid

  Sørge for å sette opp utstyr i henhold til tidsfrister og tidsplaner.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Sette opp lystavle

  Installere, koble til og prøve lystavlen i et live forestillingsmiljø.

 • Forhindre tekniske problemer med sceneelementer

  Forutse mulige tekniske problemer med sceneelementer.

 • Sette opp lydutstyr på scenen

  Sette opp, rigge, koble til, teste og stille inn lydutstyr på scenen.

 • Montere sceneelementer på scenen

  Montere sceneelementer, danse- og scenegulv og scenegardiner, basert på skriftlige dokumenter.

 • Gjennomføre en framvisning

  Bruke projeksjonsutstyr på en sikker og effektiv måte for å projisere bilder på en bakgrunn i kunstnerisk eller kulturell sammenheng.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Rigge bort elektronisk utstyr

  Fjerne og lagre ulike typer elektronisk utstyr på en sikker måte etter bruk.

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Betjene dimmerutstyr

  Konfigurere, koble til og betjene dimmerutstyr (med støpsel og stikkontakt) i et forestillingsmiljø.

 • Lage teknisk design av et lydsystem

  Opprette, teste og drive et komplekst lydsystem som er basert på et gitt lydkonsept. Dette kan være både en permanent og en midlertidig installasjon.

 • Jobbe trygt med maskiner

  Kontrollere og sikkert drifte maskiner og utstyr som du trenger i arbeidet ditt, i henhold til håndbøker og instruksjoner.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Vurdere behov for strømtilgang

  Forberede og håndtere forsyning av elektrisk strøm til ulike områder.

 • Markere informasjon fra bakkeplaner på sceneområdet

  Tolke designene og andre scenetegninger for tydelig å markere informasjon fra bakkeplaner på sceneområdet.

 • Tilpasse sceneelementer under fremføring

  Skifte ut sceneelementer under fremføring og følge aktuell dokumentasjon under fremføring.

 • Justere projektor

  Justere innstillingene på projeksjonsutstyr for å få et skarpt og rett posisjonert bilde.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Fordele kontrollsignaler

  Fordele kontrollsignaler mellom lysplater, dimmere og annet belysningsutstyr. Kontrollsystemene kan være enten DMX- eller nettverksbaserte.

 • Demontere øvingssettet

  Demontere alle sceneelementene etter øving.

 • Pakke elektronisk utstyr

  Pakke sensitivt elektronisk utstyr trygt for lagring og transport.

 • Håndtere sceneelementer under øving

  Håndtere og montere utstyr og scenemateriale under øving eller på scenen.

 • Lyssette et show

  Lyssette et show med utgangspunkt i konkrete behov for oppsetningen.

 • Utarbeide belysningsplan

  Lage tekniske tegninger og dokumentasjon innenfor lysavdelingen.

 • Holde tritt med trender

  Overvåke og følge nye trender og utviklinger innen spesifikke sektorer.

 • Fokusere belysningsutstyr

  Fokusere allerede installert konvensjonelt belysningsutstyr basert på instruksjoner og informasjon fra folk på gulvet.

 • Betjene en lydmikserkontroll

  Betjene et lydmiksesystem under øvelser eller under fremføringer.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Sikre visuell kvalitet på settet

  Inspisere og endre landskapet og sett-utformingen for å sikre at den visuelle kvaliteten er optimal med hensyn til begrensninger knyttet til tid, budsjett og arbeidskraft.

 • Installere belysning

  Sette opp, koble sammen og teste lysutstyr i et levende forestillingsmiljø.

Source: Sisyphus ODB