Yrke scenetekniker

Sceneteknikere monterer, klargjør, kontrollerer og vedlikeholder ferdigmonterte kulisser for å gi optimal scenekvalitet for en liveopptreden. De samarbeider med turnemannskapet for å losse, montere og flytte utstyr og kulisser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Forhindre brann i et forestillingsmiljø

  Utføre tiltak for å forebygge brann i et forestillingsmiljø. Sørge for at området overholder brannsikringsreglene med sprinkleranlegg og brannslukkingsapparater som er montert der det er nødvendig. Sørge for at personalet kjenner til brannforebyggende tiltak.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Tegne sceneoppsett

  Manuell tegning eller skissering av sceneoppsett.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Markere informasjon fra bakkeplaner på sceneområdet

  Tolke designene og andre scenetegninger for tydelig å markere informasjon fra bakkeplaner på sceneområdet.

 • Tilpasse sceneelementer under fremføring

  Skifte ut sceneelementer under fremføring og følge aktuell dokumentasjon under fremføring.

 • Montere prøvesettet

  Sette sammen alle sceneelementer for å klargjøre prøvesettet.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Sikre visuell kvalitet på settet

  Inspisere og endre landskapet og sett-utformingen for å sikre at den visuelle kvaliteten er optimal med hensyn til begrensninger knyttet til tid, budsjett og arbeidskraft.

 • Demontere øvingssettet

  Demontere alle sceneelementene etter øving.

 • Montere sceneelementer på scenen

  Montere sceneelementer, danse- og scenegulv og scenegardiner, basert på skriftlige dokumenter.

 • Holde tritt med trender

  Overvåke og følge nye trender og utviklinger innen spesifikke sektorer.

 • Håndtere sceneelementer under øving

  Håndtere og montere utstyr og scenemateriale under øving eller på scenen.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Montere utstyr til avtalt tid

  Sørge for å sette opp utstyr i henhold til tidsfrister og tidsplaner.

Source: Sisyphus ODB