Yrke scriptansvarlig

Scriptansvarlige er ansvarlige for kontinuiteten til filmen eller TV-programmet. De ser på hvert opptak for å sikre at det er i henhold til manuset. Scriptansvarlige sørger for at historien gir visuell og verbal mening under redigering og ikke inneholder kontinuitetsfeil.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Filmproduksjonsprosess

  De forskjellige utviklingsstadiene i en film, som manusskriving, finansiering, filming, redigering og distribusjon.

Ferdigheter

 • Studere relasjoner mellom karakterer

  Studere karakterer i manuskripter og deres relasjon til hverandre.

 • Kontrollere kontinuitetskrav

  Sørge for at alle scener og opptak gir mening verbalt og visuelt. Sørge for at alt er i henhold til manuskriptet.

 • Jobbe med forhåndsproduksjonsteam

  Rådføre seg med forhåndsproduksjonsteamet om forventninger, krav, budsjett osv.

 • Konsultere med produksjonsdirektør

  Konsultere med regissøren, produsenten og klientene gjennom hele produksjonen og etterproduksjonen.

 • Sikre visuell kvalitet på settet

  Inspisere og endre landskapet og sett-utformingen for å sikre at den visuelle kvaliteten er optimal med hensyn til begrensninger knyttet til tid, budsjett og arbeidskraft.

 • Redigere skript

  Omskrive manus. Endre dialog. Markere manus med relevant informasjon for etterproduksjon.

 • Observere opptak

  Observere hvert filmopptak grundig under filming, og ta notater.

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Jobbe med filmredigeringsteam

  Jobbe sammen med filmredigeringsteamet under etterproduksjon. Sørge for at sluttproduktet er i samsvar med spesifikasjonene og den kreative visjonen.

 • Jobbe med fotograferingsleder

  Jobbe med fotograferingsleder om den kunstneriske og kreative visjonen som må følges under produksjon av en film eller et teaterstykke.

 • Utarbeide kontinuitetsrapporter

  Skrive detaljerte kontinuitetsrapporter og ta bilder eller tegne skisser av hver skuespiller og kameraposisjon for hvert filmopptak. Rapportere alle filmtidene og kamerabevegelsene, uavhengig av om scenen blir filmet om dagen eller natten, alle sceneendringer og deres implikasjoner, alle kameradetaljer, inkludert linser og brennvidde, og eventuelle avvik.

 • Jobbe med et kunstnerisk team

  Jobbe tett med regissører, medskuespillere og dramatikere for å finne den ideelle tolkningen av en rolle.

Source: Sisyphus ODB