Yrke selger, fornybar energi

Selgere innen fornybar energi vurderer kundenes energibehov og forsøker å sikre salg av for fornybare energimetoder. De promoterer leverandører av fornybar energi og bruk av fornybare energiprodukter, og tar kontakt med forbrukere for å øke salget.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Produktegenskaper

  Konkrete egenskaper ved et produkt, f.eks. materialer, egenskaper og funksjoner samt deres ulike bruksområder, funksjonalitet, bruk og forutsetninger.

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

 • Salgsargumentasjon

  Teknikker og salgsmetoder som brukes for å presentere et produkt eller en tjeneste til kunder på en overbevisende måte og for å oppfylle kundenes forventninger og behov.

 • Solenergi

  Energi som stammer fra lys og varme fra solen, og som kan utnyttes og brukes som en fornybar energikilde ved hjelp av forskjellige teknologier, f.eks. solceller (PV) for kraftproduksjon og termisk solenergi (STE) for produksjon av termisk energi.

 • Fornybare energiteknologier

  Ulike typer energikilder som ikke kan uttømmes, f.eks. vind, solenergi, vann, biomasse og biodrivstoff. De ulike teknologiene som brukes til å implementere slike energityper i økende grad, f.eks. vindturbiner, vannkraftdammer, solcelleanlegg og konsentrert solenergi.

 • Tjenesteegenskaper

  Kjennetegn ved en tjeneste som kan omfatte innhenting av opplysninger om dens anvendelse, funksjon, egenskaper, bruk og krav til støtte.

Ferdigheter

 • Vurdere kunder

  Skape et raskt bilde av kundens personlige forhold, behov og preferanser.

 • Gjennomføre salgsanalyse

  Undersøke salgsrapporter for å finne ut hvilke varer og tjenester som selger godt og dårlig.

 • Oppgi informasjon om geotermiske varmepumper

  Gi organisasjoner og enkeltpersoner som leter etter alternative metoder for å tilføre energi til bygninger, informasjon om kostnader, fordeler og negative aspekter ved montering og bruk av geotermiske varmepumper for forsyningstjenester, og hva som må tas hensyn til ved kjøp og montering av geotermiske varmepumper.

 • Gi råd om oppvarmingssystemers energieffektivitet

  Gi informasjon og råd til klienter om hvordan de kan ta vare på et energieffektivt oppvarmingsanlegg hjemme eller på kotnoret, og mulige alternativer.

 • Identifisere energibehov

  Identifisere typen og mengden energitilførsel som er nødvendig for en bygning eller et anlegg for å gi de mest gunstige, bærekraftige og kostnadseffektive energitjenestene for en forbruker.

 • Fremme bærekraftig energi

  Fremme bruken av fornybare kilder til elektrisk kraft og varme for organisasjoner og enkeltpersoner for å kunne arbeide mot en bærekraftig fremtid og oppmuntre til salg av utstyr for fornybar energi, for eksempel utstyr for solenergi.

 • Informere om statsstøtte

  Gi informasjon til kunder om offentlige myndigheters tilskudds- og finansieringsordninger for små og store prosjekter på ulike områder, for eksempel fremming av fornybar energi.

 • Informere kunder om energiforbruksavgifter

  Informere potensielle kunder av en energiforhandler om de månedlige avgiftene som gjelder for energiforsyningstjenestene deres, og eventuelle tilleggskostnader.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Oppgi informasjon om solcellepaneler

  Informere organisasjoner og enkeltpersoner som leter etter alternative metoder for energilevering til anlegg og boliger om kostnadene, fordelene og ulempene ved installasjon og bruk av solcellepaneler, og hva man må ta hensyn til ved kjøp og montering av solcelleanlegg.

 • Besvare prisforespørsler

  Utarbeide priser og dokumenter for produktene som kundene kan komme til å kjøpe.

 • Oppgi informasjon om vindturbiner

  Gi informasjon til organisasjoner og enkeltpersoner som leter etter alternative energikilder, om kostnader, fordeler og ulemper ved vindturbiner, både i boliger og felles, og hva som må tas hensyn til ved implementering av vindturbinteknologi.

Source: Sisyphus ODB