Yrke selger innen solenergi

Selgere innen solenergi gir råd om solenergi for private eller industrielle formål, og tar sikte på å fremme bruken av solenergi som en alternativ og mer bærekraftig energikilde. De kommuniserer med potensielle kunder og deltar på nettverksarrangementer, for å sikre økt salg av solenergiprodukter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Industrielle oppvarmingssystemer

  Varmeanlegg som bruker gass, tre, olje, biomasse, solenergi og andre fornybare energikilder og deres prinsipper for energiøkonomisering, som særlig gjelder industribygninger og anlegg.

 • Tjenesteegenskaper

  Kjennetegn ved en tjeneste som kan omfatte innhenting av opplysninger om dens anvendelse, funksjon, egenskaper, bruk og krav til støtte.

 • Varmesystemer for hjem

  De moderne og tradisjonelle oppvarmingssystemene som framstilles av gass, tre, olje, biomasse, solenergi og andre fornybare energikilder og deres prinsipper for energisparing.

 • Solenergi

  Energi som stammer fra lys og varme fra solen, og som kan utnyttes og brukes som en fornybar energikilde ved hjelp av forskjellige teknologier, f.eks. solceller (PV) for kraftproduksjon og termisk solenergi (STE) for produksjon av termisk energi.

 • Kraftmarkedet

  Trendene og de viktigste drivfaktorene i markedet for handel med elektrisitet, metoder og praksis for handel med elektrisitet, og identifiseringen av de viktigste interessentene i el-sektoren.

 • Energieffektivitet

  Informasjonsområde som omhandler reduksjon i bruken av energi. Det omfatter beregning av forbruket av energi og tilby sertifikater og støttetiltak, sparer energi ved å redusere etterspørselen, oppmuntrer til effektiv bruk av fossilt brensel og fremmer bruken av fornybar energi.

 • Produktegenskaper

  Konkrete egenskaper ved et produkt, f.eks. materialer, egenskaper og funksjoner samt deres ulike bruksområder, funksjonalitet, bruk og forutsetninger.

Ferdigheter

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Oppgi informasjon om solcellepaneler

  Informere organisasjoner og enkeltpersoner som leter etter alternative metoder for energilevering til anlegg og boliger om kostnadene, fordelene og ulempene ved installasjon og bruk av solcellepaneler, og hva man må ta hensyn til ved kjøp og montering av solcelleanlegg.

 • Informere om statsstøtte

  Gi informasjon til kunder om offentlige myndigheters tilskudds- og finansieringsordninger for små og store prosjekter på ulike områder, for eksempel fremming av fornybar energi.

 • Vurdere kunder

  Skape et raskt bilde av kundens personlige forhold, behov og preferanser.

 • Informere kunder om energiforbruksavgifter

  Informere potensielle kunder av en energiforhandler om de månedlige avgiftene som gjelder for energiforsyningstjenestene deres, og eventuelle tilleggskostnader.

 • Gi råd om oppvarmingssystemers energieffektivitet

  Gi informasjon og råd til klienter om hvordan de kan ta vare på et energieffektivt oppvarmingsanlegg hjemme eller på kotnoret, og mulige alternativer.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Fremme miljøbevissthet

  Beregne karbonavtrykk i forretningsprosesser og annen praksis for å fremme bærekraft og øke bevisstheten rundt miljøpåvirkningen.

 • Fremme bærekraftig energi

  Fremme bruken av fornybare kilder til elektrisk kraft og varme for organisasjoner og enkeltpersoner for å kunne arbeide mot en bærekraftig fremtid og oppmuntre til salg av utstyr for fornybar energi, for eksempel utstyr for solenergi.

Source: Sisyphus ODB