Yrke senator

Senatorer utfører lovgivningsoppgaver på sentralt nivå, f.eks. ved å arbeide med grunnlovsreformer, forhandle om lovforslag og løse konflikter mellom andre statlige institusjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Lovgivningsprosedyre

  Prosedyrer som gjør det mulig å lage lover og lovgivninger, f.eks. hvilke organisasjoner og enkeltpersoner som er involvert, prosessen for hvordan lovforslag blir til lover, prosessen av forslag og gjennomgåelse samt andre trinn i lovgivningsprosedyren.

 • Grunnlov

  Regelverk som omhandler de grunnleggende prinsippene eller etablerte erfaringer som er knyttet til en stat eller en organisasjon.

 • Regjeringsrepresentasjon

  Lovlige og offentlige representasjonsmåter og -prosedyrer for regjeringen under rettssaker eller for kommunikasjonsformål samt de særlige aspektene ved statsorganers representasjon for å sikre presis representasjon.

Ferdigheter

 • Gjennomføre debatter

  Konstruere og presentere argumenter som brukes i en konstruktiv debatt og diskusjon, for overbevise den andre parten eller en nøytral tredjepart om debattantens synspunkt.

 • Gjøre lovvedtak

  Beslutte, uavhengig eller i samarbeid med andre beslutningstakere, om ny lovgivning eller endringer i gjeldende lovgivning skal godkjennes eller avvises.

 • Forberede lovgivningsproposisjoner

  Utarbeide nødvendig dokumentasjon for å foreslå ny lovgivning eller endre eksisterende, i henhold til regelverket.

 • Presentere lovgivningsproposisjoner

  Presentere proposisjoner for ny lovgivning eller endringer i eksisterende lovgivning på en tydelig og overbevisende måte i samsvar med reglene.

 • Gjennomføre politiske forhandlinger

  Føre debatt og argumenterende dialog i en politisk kontekst ved bruk av forhandlingsteknikker som er spesifikke for politiske sammenhenger for å oppnå ønsket mål, sikre kompromiss og opprettholde gode samarbeidsrelasjoner.

 • Analysere lovgivning

  Analysere den eksisterende lovgivningen fra en nasjonal eller lokal myndighet for å vurdere hvilke forbedringer som kan gjøres, og hvilke vedtak som kan foreslås.

Source: Sisyphus ODB