Yrke sentrifugeoperatør

Sentrifugeoperatører betjener sentrifuger som skiller urenheter i matstoffer som skal videreforedles til ferdige næringsmidler.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sentrifugalkraft

  Tydelig kraft som trekker et roterende legeme bort fra omdreiningspunktet. Bruk på maskiner som bruker sentrifugalkraft.

Ferdigheter

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen

  Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen, og fjerne defekte enheter før og etter pakking.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Overvåke sentrifugalseparatorer

  Betjene og overvåke sentrifugalseparatorer.

 • Betjene sentrifuger

  Juster arbeidsforhold som hastighet og tid for sentrifuger i henhold til kravene til produktet i arbeid. Betjene sentrifuger.

 • Håndtere sentrifugemaskiner

  Håndtere sentrifugemaskiner som renser animalske og vegetabilske oljer. Plassere filteret på tilførselstanken. Starte sentrifugemaskinen, og overføre det filtrerte materialet fra sentrifugen til bærbar tank.

 • Håndtere produktseparasjon i sukkerindustrien

  Håndtere produktene som er separert av sentrifugeringsmaskiner, for eksempel vasket melasse, moderlut (sirup) og sukkerkrystaller. Pakke produktene i forskjellige beholdere avhengig av egenskapene deres.

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Håndtere slanger

  Vaske sentrifugen med slange, idet man ivaretar maskinens integritet og holder mengden spillvann så lavt som mulig.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Gjennomføre kontroller av utstyr i produksjonsanlegg

  Foreta kontroller av maskiner og utstyr som brukes i produksjonsanlegget. Sikre at maskinen fungerer riktig, stille inn maskiner før bruk og sikre kontinuerlig drift av utstyret.

 • Sette opp maskinkontroller

  Konfigurere eller justere maskinkontroller for å justere forhold som materialstrøm, temperatur eller trykk.

 • Sikre gods i henhold til arbeidsordre

  Feste bånd rundt stabler eller gjenstander før forsendelse eller lagring.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

Source: Sisyphus ODB