Yrke shiatsubehandler

Shiatsubehandlere sørger for vedlikehold av helse, helseutdanning, hel helseevaluering og anbefalinger for velvære og behandling av visse sykdommer gjennom energivurdering av kroppens energisystem (qi) og regulering av livsenergisystemet gjennom ulike energirelaterte og manuelle teknikker.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Massasjetyper

  Teknikker som er brukt og typer massasjeterapier, f.eks. shiatsu, dypvevsmassasje, svensk, varm stein- og thai-massasje.

 • Patologier behandlet med akupunktur

  Typene og utstrekningen av forhold som f.eks. fysisk smerte, hodepine, allergier, avhengigheter, fordøyelsesproblemer eller forkjølelse, som behandles med akupunktur.

 • Massasjeteori

  Prinsipper for helhetlig terapeutisk kroppsmassasje, bruken av massasjeteknikker og passende kroppsholdning, massasjesekvenser og ulike medier, fordeler ved massasje og kontraindikasjoner.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Komplementær og alternativ medisin

  Medisinsk praksis som ikke inngår i vanlige helsetjenester.

 • Tradisjonell kinesisk medisin

  Teorier om tradisjonell kinesisk medisinsk praksis som legger vekt på ulike sinns- og kroppspraksiser samt plantelegemidler for å behandle eller hindre ulike helseproblemer.

 • Avspenningsteknikker

  De ulike metodene og teknikkene som brukes for å dempe stress og gi fred og ro i kropp og sinn. Dette omfatter blant annet aktiviteter som yoga, qigong eller t’ai chi.

Ferdigheter

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Følge opp helsebrukernes behandling

  Vurdere og evaluere framdriften i den fastsatte behandlingen, ta ytterligere avgjørelser sammen med helsebrukerne og deres omsorgspersoner.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Utvikle terapeutiske relasjoner

  Opprettholde den individuelle terapeutiske relasjonen for å engasjere individets medfødte helbredende evner for å oppnå aktivt samarbeid innen helseopplysning og helbredelsesprosesser, og maksimere potensialet for sunn endring.

 • Identifisere energiske meridianer

  Identifisere og finne energimeridianer og -retninger i kroppen som, ifølge tradisjonell kinesisk medisin, livsenergien qi flyter igjennom.

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Fremme mental helse

  Fremme faktorer som forbedrer den emosjonelle velværen, som selvaksept, personlig vekst, formål i livet, kontroll av miljøet rundt seg, åndelighet, selvlæring og positive relasjoner.

 • Observere helsetjenestebrukere

  Observere brukere av helsetjenester og registrere betydelige forhold og reaksjoner på legemidler, behandling og vesentlige hendelser, og varsle en overordnet eller en lege ved behov.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Gi shiatsumassasje

  Massere kunder for å redusere deres stress og smerte i henhold til Shiatsu-prinsippene, basert på den teoretiske rammen for tradisjonell kinesisk medisin.

Source: Sisyphus ODB