Yrke sikkerhetsinspektør, bygge- og anleggsvirksomhet

Sikkerhetsinspektører innen bygge- og anleggsvirksomhet overvåker byggeplasser og deres samsvar med helse- og sikkerhetsforskrifter. De utfører inspeksjoner, identifiserer sikkerhetsfarer og rapporterer funn.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Menneskelige faktorer vedrørende sikkerhet

  Hensyn til og konsekvenser for menneskers sikkerhet.

 • Konstruksjonsmetoder

  Ulike teknikker og metoder for montering av bygninger og andre konstruksjoner.

Ferdigheter

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Gjennomføre inspeksjoner

  Utføre sikkerhetsinspeksjoner på visse områder for å identifisere og rapportere mulige farer eller sikkerhetsbrudd; treffe tiltak for å øke sikkerheten.

 • Teste konstruksjonsprøver

  Velge stikkprøver fra et parti byggematerialer, teste kvaliteten visuelt og bruke flere tester til å måle relevante egenskaper.

 • Gi råd om sikkerhetsforbedringer

  Gi relevante anbefalinger etter at en undersøkelse er gjennomført; sørge for at anbefalingene vurderes behørig og følges når det er formålstjenlig.

 • Overvåke byggeplass

  Holde oversikt over hva som skjer på byggeplassen til enhver tid. Identifisere hvem som er til stede, og hvilket trinn i byggearbeidet hver arbeider befinner seg i.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

 • Identifisere forbedringstiltak

  Realisere mulige forbedringer av prosesser for å øke produktiviteten, forbedre effektiviteten, øke kvaliteten og effektivisere prosedyrene.

 • Identifisere forebyggende tiltak

  Forutsi situasjoner som kan skade arbeidsplassen og prosessene som gjennomføres der ved å vektlegge mulige uønskede resultater og foreslå forebyggende tiltak.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

Source: Sisyphus ODB