Yrke sikkerhetskonsulent

Sikkerhetskonsulenter tilbyr sikkerhetstjenester til klienter og enkeltpersoner som hjelper dem med å forhindre, planlegge og begrense trusler, for eksempel terrorisme, spionasje, tyveri og vold mot organisasjonen deres, inkludert bygninger, virksomhet og ansatte. Tjenestene de leverer, avhenger av kundenes sikkerhetsbehov og krav og kan omfatte tjenester som trusselanalyse, styring av sikkerhetsrisiko og utarbeiding av sikkerhetsprogrammer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sikkerhetstrusler

  Typer trusler mot offentlig og privat sikkerhet, f.eks. ulovlig adgang, aggressiv atferd, overgrep, tyveri, overfall, kidnapping, drap og offentlig demonstrasjon.

 • Lovgivning for sikring av eiendeler

  Gjeldende regelverk, regler og retningslinjer for god praksis på området vern av private og offentlige eiendeler.

 • Overvåkingsmetoder

  Overvåkingsmetoder som er brukt i innsamling av opplysninger og informasjon til etterforskning i forbindelse med undersøkelsen.

 • Vurdering av risikoer og trusler

  Sikkerhetsdokumentasjon og annen sikkerhetsrelatert kommunikasjon og informasjon.

 • Konsultasjonsmetoder

  Teknikker som brukes for å legge til rette for klar og åpen kommunikasjon, og gi råd mellom enkeltpersoner, samfunn eller myndigheter, som drøfting av grupper eller en-til-en-intervjuer.

Ferdigheter

 • Samarbeide med sikkerhetsmyndigheter

  Reagere raskt på sikkerhetshendelser og brudd ved å ringe politiet og holde kontakt med andre relevante parter som er involvert i den potensielle rettsbehandlingen.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Vurdere risikoer for kunders aktiva

  Identifisere, vurdere og fastslå de faktiske og potensielle risikoene for eiendelene til kundene dine, i henhold til standarder for taushetsplikt.

 • Skrive sikkerhetsrapporter

  Sammenstille data om inspeksjoner, patruljeringer og sikkerhetshendelser i en rapport til ledelsesformål.

 • Identifisere sikkerhetstrusler

  Identifisere sikkerhetstrusler under undersøkelser, inspeksjoner og patruljer, og treffe de tiltak som er nødvendige for redusere eller eliminere trusselen.

 • Anvende konsulentteknikker

  Gi kunder råd om ulike personlige eller jobbrelaterte spørsmål.

 • Gi råd om styring av sikkerhetsrisiko

  Gi råd om retningslinjer og forebyggingsstrategier for styring av sikkerhetsrisiko og implementering av dem, og være klar over de ulike typene sikkerhetsrisikoer en bestemt organisasjon står overfor.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Analysere problemer for å finne muligheter

  Identifisere og forutse problemer for å kunne velge et handlingsforløp, komme med egnede løsninger eller til og med identifisere utviklingsmuligheter.

 • Sikre lovanvendelse

  Sørge for at lover følges, og at de riktige tiltakene gjøres for å sikre lovoverholdelse i tilfelle brudd.

 • Identifisere terrortrusler

  Identifisere potensialet for terror som utgjør trusler og fare i et bestemt område ved å overvåke aktiviteten til potensielt farlige grupper, vurdere risikoer i ulike områder og samle informasjon.

 • Gi råd om styrking av sikkerheten

  Gi informasjon og veiledning til kunder om hvordan de kan forebygge sikkerhetstrusler og -hendelser.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Sikre overholdelse av lovpålagte krav

  Garantere overholdelse av etablerte og gjeldende standarder og juridiske krav, f.eks. spesifikasjoner, policyer, standarder eller lover, for å oppnå målsettingen til organisasjoner.

Source: Sisyphus ODB