Yrke sikkerhetssjef for lotteri- og spillvirksomhet

Sikkerhetssjefer for lotteri- og spillvirksomhet sikrer trygg bruk av informasjonsteknologi tilknyttet spillvirksomhet ved å følge regelverket for spillvirksomhet og føre tilsyn med informasjonssikkerheten.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ansvarlig gambling

  Riktig atferd ved deltakelse i gamblingspill, f.eks. kjenne til andre personers reaksjoner og hvorfor mennesker opptrer og reagerer slik de gjør.

 • Informasjonssikkerhetsstrategi

  Den planen som er definert av et selskap, og som fastsetter målene for informasjonssikkerhet og tiltak for å redusere risikoene, fastsette kontrollmål, metoder for måling og referanser samtidig som samsvar med rettslige, interne og kontraktsregulerte krav opprettholdes.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • Rettslige standarder innen gambling

  Lovkrav, regler og begrensninger i pengespill og veddeaktiviteter.

Ferdigheter

 • Administrere gamblingdrift

  Administrere alle aspekter ved pengespill, betting eller lotterier. Sikre effektiv drift. Implementere en effektiv turnus og lede personalet for de tilgjengelige produktene. Oppsøke og utvikle kunnskap om bransjen, se etter muligheter, profittoptimering, margin og omsetning i alle aspekter av selskapets virksomhet, og gi de riktige anbefalingene for implementering. Bruke effektiv endringsledelse for å forbedre virksomhetens resultater.

 • Implementere IKT-risikostyring

  Utvikle og implementere prosedyrer for å identifisere, vurdere, behandle og redusere IKT-risikoer, for eksempel hacking eller datalekkasjer, i henhold til selskapets strategier, prosedyrer og retningslinjer. Analysere og administrere sikkerhetsrisikoer og hendelser. Anbefale tiltak for å forbedre strategien for digital sikkerhet.

 • Sikre samsvar med retningslinjer

  Sikre at lovgivningen og selskapets prosedyrer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og på offentlige steder overholdes til enhver tid. Sikre bevissthet og overholdelse av alle selskapets retningslinjer knyttet til helse og sikkerhet og likebehandling på arbeidsplassen. Utføre andre oppgaver som må påregnes.

 • Håndtere spillrelaterte klager

  Løse klager i forbindelse med spilloperasjoner.

 • Anvende konflikthåndtering

  Ta eierskap til håndteringen av alle klager og tvister mens du utviser empati og forståelse for å oppnå en løsning. Å være fullstendig klar over alle protokoller og prosedyrer for samfunnsansvar og å kunne håndtere en situasjon med et gamblingproblem på en profesjonell måte med modenhet og empati.

 • Følge etiske retningslinjer for gambling

  Følge reglene og de etiske retningslinjene som brukes ved gambling, vedding og lotterier. Holde fokus på at spillerne skal hygge seg.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

Source: Sisyphus ODB