Yrke sikkerhetsvakt på flyplass

Sikkerhetsvakter på flyplass samhandler med passasjerer for å sikre problemfri forflytning mellom områdene på flyplassen, i samsvar med sikkerhetsbestemmelsene. De undersøker passasjerer, deres ID og bagasje for å sørge for sikkerheten og for å forhindre ulovlig aktivitet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Flyplassikkerhetsforskrifter

  Kjenne til lufthavnsikkerhetsregler og -instrukser.

 • Ulovlige stoffer

  Forbudte stoffer som ikke kan transporteres fra ett område til et annet, eller bli båret av en enkeltperson samt deres natur og håndteringen av dem.

Ferdigheter

 • Kontrollere reisedokumentasjon

  Kontrollere billetter og reisedokumenter, tildele seter og notere matpreferanser for personer som er på reise.

 • Utføre sikkerhetskontroller

  Overvåke og kontrollere privatpersoners bager eller eiendeler for å sikre at personene ikke utgjør noen trussel, og at atferden deres er i henhold til loven.

 • Kontrollere offisielle dokumenter

  Undersøke offisielle dokumenter, som førerkort og ID-kort, for å sikre at regelverket følges og for å identifisere og vurdere enkeltpersoner.

 • Sikre overholdelse av flyplassikkerhetstiltak

  Sikre overholdelse av sikkerhetstiltak ved flyplassen før ombordstigning på fly.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Gjennomføre inspeksjon av flyplassikkerhet

  Gjennomføre flyplassinspeksjoner for å oppnå maksimal sikkerhet, inspisere flyplassfasiliteter, sikre at utstyret brukes og vedlikeholdes på riktig måte, og sikre at ansatte arbeider på tryggest mulig måte.

 • Identifisere flyplassikkerhetsrisikoer

  Avdekke trusler knyttet til sikkerhet ved lufthavnen, og bruke prosedyrer for å motvirke dem på en rask, trygg og effektiv måte.

 • Bruke røntgenmaskiner

  Bruke røntgenmaskiner til å gjennomlyse kofferter eller esker.

 • Gjennomføre screening av flyplassikkerhet

  Overvåke passasjerflyten gjennom screeningsjekkpunktet og legge til rette for en velordnet og effektiv prosessering av passasjerer; inspisere bagasje og last ved å følge screeningsprosedyrer.

 • Utføre kroppsvisitering

  Undersøke besøkende gjennom kroppsvisitering for å påvise våpen eller ulovlige stoffer.

 • Rapportere sikkerhetshendelser på flyplassen

  Opprette omfattende rapporter om flysikkerhetshendelser, som å pågripe ustyrlige passasjerer, konfiskere bagasje eller skader på flyplasseiendom.

 • Gjennomføre kroppsvisitasjon

  Utføre kroppsvisitering av en person for å sikre at vedkommende ikke bærer ulovlige eller farlige gjenstander, på en måte som er passende og i samsvar med forskriftene.

 • Anvende flyplasstandarder og -forskrifter

  Kjenne og anvende godkjente standarder og forskrifter for europeiske flyplasser. Anvende kunnskap for å håndheve flyplassregler, forskrifter og flyplassens sikkerhetsplan.

 • Identifisere sikkerhetstrusler

  Identifisere sikkerhetstrusler under undersøkelser, inspeksjoner og patruljer, og treffe de tiltak som er nødvendige for redusere eller eliminere trusselen.

Source: Sisyphus ODB