Yrke sikkerhetsvaktsjef

Sikkerhetsvaktsjefer overvåker og har tilsyn med oppgavene til vakter som beskytter eiendommer mot hærverk og tyveri. De tildeler områder som skal patruljeres regelmessig av vakter, overlater dem som blir anholdt for ulovlig ferdsel på andres eiendom, til politiet og utarbeider sikkerhetsplaner og øvelser for bygningene og de ansatte de har ansvaret for.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sikkerhetstrusler

  Typer trusler mot offentlig og privat sikkerhet, f.eks. ulovlig adgang, aggressiv atferd, overgrep, tyveri, overfall, kidnapping, drap og offentlig demonstrasjon.

 • Overvåkingsmetoder

  Overvåkingsmetoder som er brukt i innsamling av opplysninger og informasjon til etterforskning i forbindelse med undersøkelsen.

 • Strafferett

  Juridiske regler, konstitusjoner og regelverk som gjelder avstraffelse av gjerningspersoner.

Ferdigheter

 • Overvåke overvåkingsutstyr

  Overvåke driften av utstyret som brukes til overvåking og innsamling av opplysninger for å sikre at det fungerer slik det skal, og samle inn overvåkingsinformasjon som er oppdaget av det.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Overvåke sikkerheten ved bemannede adgangsgater

  Sørge for at overvåkingsoperasjoner ved bemannede tilgangsdører utføres så effektivt som mulig.

 • Gjennomføre inspeksjoner

  Utføre sikkerhetsinspeksjoner på visse områder for å identifisere og rapportere mulige farer eller sikkerhetsbrudd; treffe tiltak for å øke sikkerheten.

 • Gå inspeksjonsrute

  Gjennomføre en rute for å bekrefte at alle dører og vinduer er lukket.

 • Samarbeide med sikkerhetsmyndigheter

  Reagere raskt på sikkerhetshendelser og brudd ved å ringe politiet og holde kontakt med andre relevante parter som er involvert i den potensielle rettsbehandlingen.

 • Koordinere patruljer

  Koordinere undersøkelser og inspeksjon av visse områder ved å sende patruljer til visse ruter og områder, fastslå hvilket område som skal patruljeres og koordinere aktivitetene under patruljen.

 • Koordinere sikkerhet

  Organisere personlige, tekniske og organisatoriske sikkerhetskrav.

 • Skrive sikkerhetsrapporter

  Sammenstille data om inspeksjoner, patruljeringer og sikkerhetshendelser i en rapport til ledelsesformål.

 • Praktisere årvåkenhet

  Praktisere årvåkenhet under patrulje eller andre overvåkingsaktiviteter for å ivareta sikkerhet, se etter mistenkelig oppførsel eller andre alarmerende endringer i mønstre eller aktiviteter, og for å reagere raskt på disse endringene.

 • Administrere sikkerhetsutstyr

  Føre tilsyn og utføre varetelling for sikkerhetsverktøy og -utstyr.

 • Anholde lovbrytere

  Holde lovbrytere og inntrengere tilbake på et bestemt område.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Vedlikeholde fasilitetens sikkerhetssystemer

  Sikre at det finnes egnede og funksjonelle sikkerhetssystemer, inkludert alarmsystemer, brannalarmer, sprinkleranlegg og nødutganger.

 • Administrere sikkerhetsteamet

  Planlegge og organisere arbeid, utstyr og rutiner som skal følges for sikkerhetsstaben under ditt tilsyn.

 • Sikre lovanvendelse

  Sørge for at lover følges, og at de riktige tiltakene gjøres for å sikre lovoverholdelse i tilfelle brudd.

Source: Sisyphus ODB