Yrke sjåfør, vareleveranse

Sjåfører, vareleveranse transporterer gods og pakker til nærmere angitte steder med motorsykkel, bil eller varebil. De laster og losser gods etter en plan, sørger for at pakkene håndteres korrekt, følger veibeskrivelser og planlegger den beste ruten til hvert bestemmelsessted.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geografiske områder

  Kjenne geografiske områder i detalj. Vite hvor ulike organisasjoner kan ha operasjoner.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

Ferdigheter

 • Etablere daglige prioriteringer

  Opprette daglige prioriteringer for ansatte. Håndtere multitasking-oppgaver på en effektiv måte.

 • Bruke geografiske informasjonssystemer

  Arbeide med datasystemer, f.eks. geografiske informasjonssystemer.

 • Kjøre i urbane områder

  Føre kjøretøyer i byområder. Tolke og forstå trafikkskiltene, trafikkreguleringen og trafikkreglene i en by.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Tolke trafikksignaler

  Observere lys på veien, veiforhold, nærliggende trafikk og fastsatte fartsgrenser for å ivareta sikkerheten. Tolke trafikksignaler og opptre i samsvar med disse.

 • Differensiere mellom pakketyper

  Identifisere og differensiere mellom forskjellige typer post og pakker som skal leveres. Vurdere forskjellene for å forutse de nødvendige verktøyene som kreves for levering.

 • Opptre pålitelig

  Fremstå på en slik måte at man kan stoles på eller settes lit til.

 • Kjøre kjøretøy

  Kunne kjøre kjøretøy; inneha riktig type førerkort for motorkjøretøyet som brukes.

Source: Sisyphus ODB