Yrke sjøfartsinspektør

Sjøfartsinspektører inspiserer fartøyer beregnet på drift i maritime eller åpne havområder. De sikrer at fartøy og utstyr følger forskriftene som er fastsatt av Den internasjonale skipsfartsorganisasjon (IMO). De kan også fungere som tredjeparter ved revisjon av offshoreanlegg og byggeprosjekter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Typer av maritime fartøy

  Kjenne til et stort utvalg maritime fartøy og deres egenskaper og spesifikasjoner. Bruke den kunnskapen for å sikre at alle sikkerhets-, tekniske og vedlikeholdstiltak tas i betraktning når de blir levert.

 • Kvalitetssikringsprosedyrer

  Prosedyrer for å inspisere et produkt eller system for å sikre at det er i henhold til spesifikasjoner og krav.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

 • Global Maritime Distress and Safety System

  Internasjonalt aksepterte sikkerhetsprosedyrer, typer av utstyr og kommunikasjonsprotokoller som brukes til å øke sikkerheten og gjøre det lettere å redde skip, båter og luftfartøyer.

 • Internasjonale vannveier

  De internasjonale vannveiene som brukes til sjøfart, hvor strømmene går, farvann og havner.

 • Fartøymekanikk

  Mekanikken som er involvert på båter og skip. Forstå de tekniske forholdene og delta i diskusjoner om relaterte temaer for å løse problemer knyttet til mekanikk.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Nasjonale vassdrag og kystfarvann

  Kjenne til nasjonale vassdrag som brukes til navigasjon på land, kjenne til geografisk plassering av elver, kanaler, sjøhavner og øvrige havner, og forstå forholdet til fraktstrømmer.

 • Skipsrelaterte lovkrav

  Konvensjonene til Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) om sjøsikkerhet, beredskap og hindring av forurensing til sjøs.

 • Maritim transportteknologi

  Forstå maritim transportteknologi og holde seg oppdatert på de siste funnene i feltet. Bruke denne kunnskapen i drift og beslutningstaking om bord.

 • Maritim telekommunikasjon

  Kunnskap om overføring, kringkasting av utstyr og generell drift av telekommunikasjonssystemer.

Ferdigheter

 • Overholde driftsstandarder for fartøy

  Sørge for at fartøyenes utforming og tilstand er egnet for operasjonen.

 • Analysere drift av skip

  Lage et øyeblikksbilde av skipets drift og måten systemene brukes og vedlikeholdes på. Gi opplysninger om tiltak som kan treffes for å forbedre ytelsen eller korrigere svakheter.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Lede inspeksjoner

  Lede inspeksjoner og den involverte protokollen, f.eks. å introdusere inspeksjonsteamet, forklare formålet med inspeksjonen, utføre inspeksjonen, be om dokumenter, stille passende spørsmål og opprettholde et høyt nivå av profesjonalitet i undersøkelsene.

 • Vurdere fartøyets kapasitet

  Vurdere fartøyets kapasitet ved bruk av ulike metoder og ved å trekke på informasjon fra dekkbemanningen; fastslå spesifikke målinger og samle inn data for videre beregninger av fartøyets kapasitet.

 • Gi råd om maritime anliggender

  Gi informasjon og råd om maritim lovgivning, fartøyregistrering og sikkerhetsforskrifter.

 • Inspisere fartøy

  Inspisere fartøy for å sikre at de kan driftes på en effektiv og trygg måte. Sørge for at fartøyet og utstyret overholder regelverket.

 • Gjenkjenne tegn på korrosjon

  Avdekke tegn på korrosjonsreaksjoner mellom metall og miljø som medfører rust, groptæring på kobber, spenningssprekking og annet, og estimere korrosjonshastigheten.

 • Sikre fartøyets samsvar med regelverk

  Inspisere fartøy, fartøykomponenter og utstyr. Sørge for overholdelse av standarder og spesifikasjoner.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Bestemme skadeårsak

  Gjenkjenne skade og tegn på korrosjon, identifisere årsaken deres og fastsette prosedyrer for vedlikehold og reparasjon.

 • Vurdere den strukturelle integriteten til skip for maritim bruk

  Vurdere et skips strukturelle integritet og fastslå om det er egnet til å fortsatt bruk i maritim virksomhet.

 • Sørge for fartøysikkerhet

  Sikre at sikkerhetskrav til fartøy oppfylles i henhold til juridiske normer. Sjekke at sikkerhetsutstyret er på plass og fungerer slik det skal. Kommunisere med maskinister for å sikre at de tekniske delene av fartøyet fungerer effektivt og kan levere nødvendig ytelse for den kommende reisen.

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

Source: Sisyphus ODB