Yrke sjef for IKT-brukerstøtte

Sjef for IKT-brukerstøtte fører oppsyn med leveringen av tekniske støttetjenester til klienter i henhold til de forhåndsdefinerte fristene. De planlegger og organiserer brukerstøttehandlinger og feilsøker IKT-problemer og uregelmessigheter. Sjefer for IKT-brukerstøtte fører tilsyn med brukerstøtteteamet og sikrer at kundene får riktig tilbakemelding og støtte. De deltar også i utviklingen av retningslinjer for kundeservice og styrking av teamet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Produktforståelse

  De tilbudte produktene, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Tjenesteegenskaper

  Kjennetegn ved en tjeneste som kan omfatte innhenting av opplysninger om dens anvendelse, funksjon, egenskaper, bruk og krav til støtte.

 • Produktegenskaper

  Konkrete egenskaper ved et produkt, f.eks. materialer, egenskaper og funksjoner samt deres ulike bruksområder, funksjonalitet, bruk og forutsetninger.

 • Organisasjonsstruktur

  Rammeverket for de ulike avdelingene i organisasjonen samt deres folk, roller og ansvarsområder.

Ferdigheter

 • Holde seg oppdatert på produktkunnskap

  Innhente siste nytt om utviklinger i forbindelse med eksisterende eller støttede produkter, metoder eller teknikker.

 • Bruke IKT-billettsystem

  Bruke et spesialsystem for å spore registrering, behandling og løsning av problemer i en organisasjon ved å tildele hvert spørsmål et saksnummer, registrere innspill fra personer som er involvert, spore endringer og vise status for saken til den er fullført.

 • Analysere personellkapasitet

  Evaluere og identifisere personellkapasitet, nærmere bestemt antall, ferdigheter, resultatinntekter og overskudd.

 • Lære om datakonfidensialitet

  Dele informasjon med og instruere brukere i risikoene som er involvert i data, spesielt risikoer knyttet til dataenes konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet. Lære dem opp i databeskyttelse.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Overvåke dataregistrering

  Overvåke registrering av informasjon som adresser eller navn i et datalagrings- og innhentingssystem ved manuell inntasting, elektronisk dataoverføring eller ved skanning.

 • Lage prognoser for arbeidsmengde

  Forutsi og definere arbeidsmengde som må utføres innenfor et visst tidsrom, og hvor lang tid det vil ta å utføre disse oppgavene.

 • Sikre sensitive kundeopplysninger

  Velge ut og bruke sikkerhetstiltak og forskrifter knyttet til sensitiv kundeinformasjon med det formål å beskytte kundenes personvern.

 • Gi IKT-støtte

  Løse IKT-relaterte hendelser og tjenesteanmodninger fra kunder, klienter eller kolleger, herunder tilbakestilling av passord og ajourføring av databaser, for eksempel Microsoft Exchange-e-post.

Source: Sisyphus ODB