Yrke sjef for IKT-dokumentasjon

Sjefer for IKT-dokumentasjon leder prosessen med å utvikle dokumentasjon i samsvar med lovkrav, standarder, organisatoriske retningslinjer og mål. De planlegger, styrer og dirigerer ressurser, medarbeidere, midler og installasjoner ved dokumentasjonsavdelingen (de fastsetter for eksempel budsjetter og tidslinjer, de foretar risikoanalyser, og de utfører kvalitetsstyring). De utarbeider også dokumentasjonsstandarder, struktureringsmetoder og mediekonsepter for effektivt å formidle produktkonsepter og -bruk.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Industriell programvare

  Valg av programvare som brukes til å estimere, styre og planlegge industrielle prosesser som utforming, arbeidsflyt og forbedring av produksjon.

 • Juridiske krav til IKT-produkter

  Det internasjonale regelverket relatert til utvikling og bruk av IKT-produkter.

 • Forretningsprosesser

  Prosesser som en organisasjon bruker for å forbedre effektiviteten, fastsette nye mål og nå mål på en lønnsom og betimelig måte.

 • Innholdsutviklingsprosesser

  Spesialteknikkene som brukes til å utforme, skrive, samle, ødelegge og organisere digitalt innhold, f.eks. tekst, grafikk og video til utgivelse.

 • IKT-prosjektledelse

  Metoder for planlegging, implementering, gjennomgåelse og oppfølging av IKT-prosjekter, f.eks. utvikling, integrasjon, endring og salg av IKT-produkter og tjenester samt prosjekter relatert til teknologisk nyskaping på IKT-området.

Ferdigheter

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Utvikle teknologiske forbedringsstrategier

  Opprette planer for utvikling og gjennomføring av strategier som legger til rette for forbedringer i teknologiske prosjekter og i effektiviteten i prosjektets prosedyrer, idet det tas hensyn til analyser og relevante bestemmelser.

 • Gi retningslinjer for innholdsutvikling

  Utvikle standarder og strukturer for utvikling av innhold, for eksempel formater, stiler, utforming, strukturer, typer innhold, terminologi, XML og DITA. Implementere dem i dokumenttypedefinisjoner og anvende dem i arbeidsprosessen og vurdere resultatene i lys av etablerte standarder.

 • Administrere informasjonskilder

  Identifisere relevante interne og eksterne informasjonskilder og leverandører. Organisere informasjonsarbeidsflyten og definere informasjonsleveranser.

 • Utføre ressursplanlegging

  Estimere forventet ressursbruk med hensyn til tid, menneskelige og økonomiske ressurser som er nødvendige for å nå prosjektmålene.

 • Administrere innholdsmetadata

  Bruke metoder og prosedyrer for håndtering av innhold for å definere og bruke metadatakonsepter, som skapelsesdata, for å beskrive, organisere og arkivere innhold som dokumenter, video- og lydfiler, applikasjoner og bilder.

 • Sikre overholdelse av lovpålagte krav

  Garantere overholdelse av etablerte og gjeldende standarder og juridiske krav, f.eks. spesifikasjoner, policyer, standarder eller lover, for å oppnå målsettingen til organisasjoner.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Utvikle informasjonsstandarder

  Utvikle normer eller krav som fastsetter ensartede tekniske kriterier, metoder, prosesser og praksiser i informasjonsforvaltningen basert på yrkeserfaring.

 • Administrere innholdsutviklingsprosjekter

  Planlegge og gjennomføre opprettelse, levering og administrasjon av digitalt eller trykt innhold, utvikle et system som beskriver hele utviklings- og publiseringsprosessen for det redaksjonelle innholdet og bruke IKT-verktøy til hjelp i prosessen.

 • Forvalte menneskelige ressurser

  Foreta rekruttering av ansatte, hjelpe ansatte med å utvikle sine personlige og organisatoriske ferdigheter, kunnskaper og kompetanser samt gi tilbakemelding og resultatvurderinger. Dette omfatter å motivere ansatte ved hjelp av belønningssystemer (administrere lønn og goder) slik at de gjør sitt beste for å oppnå arbeidsgiverens strategiske mål.

 • Identifisere juridiske krav

  Gjennomføre undersøkelser av gjeldende rettslige og normative prosedyrer og standarder, analysere og utlede rettslige krav som gjelder for organisasjonen, dens politikk og dens produkter.

 • Formidle intern kommunikasjon

  Formidle intern kommunikasjon ved hjelp av de ulike kommunikasjonskanalene som et selskap har til rådighet.

Source: Sisyphus ODB