Yrke sjef for IKT-forretningsutvikling

Sjefer for IKT-forretningsutvikling øker forretningsmulighetene til organisasjonen og utvikler strategier som vil gjøre det lettere å drive organisasjon, produktutvikling og produktdistribusjon. De forhandler om priser og fastsetter kontraktsvilkår.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Innovasjonsprosesser

  Teknikker, modeller, metoder og strategier som bidrar til å fremme tiltak for nyskaping.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer som kan brukes til å støtte beslutninger angående virksomhet eller organisasjon.

 • IKT-forretningssystemer

  Programvarepakkene, maskinvare og nye teknologier som brukes til å støtte aktiviteter i næringslivet, f.eks. planlegging av foretaksressurser (ERP), kundebehandling (CRM), mobile enheter og nettverksløsninger.

 • IKT-marked

  Prosesser, berørte parter og dynamikk i forsyningskjeden for varer og tjenester i sektoren for IKT-markedet.

 • Forretningsprosesser

  Prosesser som en organisasjon bruker for å forbedre effektiviteten, fastsette nye mål og nå mål på en lønnsom og betimelig måte.

 • Forretningsstrategibegreper

  Terminologien knyttet til utforming og gjennomføring av større tendenser og mål, som tas av organisasjonens ledere samtidig som det tas hensyn til deres ressurser, konkurranse og miljøer.

Ferdigheter

 • Identifisere nye forretningsmuligheter

  Finne potensielle kunder eller produkter for å skape ytterligere salg og sikre vekst.

 • Overvåke teknologitrender

  Undersøke nye trender og utvikling i teknologien. Observere og forutse utviklingen i samsvar med nåværende eller framtidige markeder og forretningsvilkår.

 • Utføre forretningsanalyse

  Vurdere tilstanden til en virksomhet i seg selv og sett i forhold til konkurransefeltet ved å utføre undersøkelser, analysere dataene opp mot forretningsbehovene og fastslå muligheter.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Søke innovasjon i gjeldende praksis

  Søke etter forbedringer og presentere innovative løsninger, kreativitet og alternativ tenking for å utvikle nye teknologier, metoder eller ideer som respons på arbeidsrelaterte problemer.

 • Fornye IKT

  Utforme og beskrive nye unike forsknings- og innovasjonsideer innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, sammenligne med ny teknologi og utvikling, og planlegge utviklingen av nye ideer.

 • Tolke gjeldende data

  Analysere data som samles inn fra kilder, slik som markedsdata, vitenskapelige artikler, kundekrav og spørreskjemaer som er gjeldende og ajourførte, med sikte på å vurdere utvikling og innovasjon på ekspertiseområder.

 • Samle inn tilbakemeldinger fra kunder vedrørende applikasjoner

  Samle inn et svar og analysere data fra kunder for å identifisere forespørsler eller problemer for å forbedre applikasjoner og generell kundetilfredshet.

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Gi livepresentasjon

  Holde en tale eller presentasjon der et nytt produkt eller en ny tjeneste eller et stykke arbeid vises frem og forklares for et publikum.

Source: Sisyphus ODB