Yrke sjef for IKT-forretningsutvikling

Sjefer for IKT-forretningsutvikling øker forretningsmulighetene til organisasjonen og utvikler strategier som vil gjøre det lettere å drive organisasjon, produktutvikling og produktdistribusjon. De forhandler om priser og fastsetter kontraktsvilkår.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Innovasjonsprosesser

  Teknikker, modeller, metoder og strategier som bidrar til å fremme tiltak for nyskaping.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer som kan brukes til å støtte beslutninger angående virksomhet eller organisasjon.

 • IKT-forretningssystemer

  Programvarepakkene, maskinvare og nye teknologier som brukes til å støtte aktiviteter i næringslivet, f.eks. planlegging av foretaksressurser (ERP), kundebehandling (CRM), mobile enheter og nettverksløsninger.

 • IKT-marked

  Prosesser, berørte parter og dynamikk i forsyningskjeden for varer og tjenester i sektoren for IKT-markedet.

 • Forretningsprosesser

  Prosesser som en organisasjon bruker for å forbedre effektiviteten, fastsette nye mål og nå mål på en lønnsom og betimelig måte.

 • Forretningsstrategibegreper

  Terminologien knyttet til utforming og gjennomføring av større tendenser og mål, som tas av organisasjonens ledere samtidig som det tas hensyn til deres ressurser, konkurranse og miljøer.

Ferdigheter

 • Identifisere nye forretningsmuligheter

  Finne potensielle kunder eller produkter for å skape ytterligere salg og sikre vekst.

 • Overvåke teknologitrender

  Undersøke nye trender og utvikling i teknologien. Observere og forutse utviklingen i samsvar med nåværende eller framtidige markeder og forretningsvilkår.

 • Utføre forretningsanalyse

  Vurdere tilstanden til en virksomhet i seg selv og sett i forhold til konkurransefeltet ved å utføre undersøkelser, analysere dataene opp mot forretningsbehovene og fastslå muligheter.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Søke innovasjon i gjeldende praksis

  Søke etter forbedringer og presentere innovative løsninger, kreativitet og alternativ tenking for å utvikle nye teknologier, metoder eller ideer som respons på arbeidsrelaterte problemer.

 • Fornye IKT

  Utforme og beskrive nye unike forsknings- og innovasjonsideer innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, sammenligne med ny teknologi og utvikling, og planlegge utviklingen av nye ideer.

 • Tolke gjeldende data

  Analysere data som samles inn fra kilder, slik som markedsdata, vitenskapelige artikler, kundekrav og spørreskjemaer som er gjeldende og ajourførte, med sikte på å vurdere utvikling og innovasjon på ekspertiseområder.

 • Samle inn tilbakemeldinger fra kunder vedrørende applikasjoner

  Samle inn et svar og analysere data fra kunder for å identifisere forespørsler eller problemer for å forbedre applikasjoner og generell kundetilfredshet.

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Gi livepresentasjon

  Holde en tale eller presentasjon der et nytt produkt eller en ny tjeneste eller et stykke arbeid vises frem og forklares for et publikum.

Source: Sisyphus ODB