Yrke sjef for IKT-informasjon og -kunnskap

Sjefer for IKT-informasjon og -kunnskap bidrar til å definere organisatorisk informasjonsstrategi og anvende retningslinjer for utarbeidelse, redigering, lagring og distribusjon av informasjon og kunnskap. De administrerer vedlikehold og utvikling av strukturert og ustrukturert informasjon. De lager digitale strukturer for å sikre utnyttelse og optimalisering av informasjon og kunnskap, administrerer dataanalyse og muliggjør analyse av forretningsdata.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Informasjonsarkitektur

  Metoder som brukes ved generering, strukturering, lagring, vedlikehold, sammenholding, utveksling og bruk av informasjon.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer som kan brukes til å støtte beslutninger angående virksomhet eller organisasjon.

 • Informasjonskategorisering

  Klassifisere informasjonen i kategorier og vise relasjonene mellom dataene for klart definerte formål.

 • Informasjonssikkerhetsstrategi

  Den planen som er definert av et selskap, og som fastsetter målene for informasjonssikkerhet og tiltak for å redusere risikoene, fastsette kontrollmål, metoder for måling og referanser samtidig som samsvar med rettslige, interne og kontraktsregulerte krav opprettholdes.

 • Analytisk online behandling

  Nettbaserte verktøy som analyserer, samler og presenterer flerdimensjonelle data som gjør det mulig for brukere å interaktivt trekke ut og se utvalgte data fra bestemte perspektiver.

 • Datamodeller

  Teknikkene og de eksisterende systemene som brukes til å strukturere dataelementer, og som viser forbindelser mellom dem samt metoder for tolkning av datastrukturer og forhold.

 • Ustrukturerte data

  Opplysninger som ikke er arrangert på en forhåndsdefinert måte, eller som ikke har en forhåndsdefinert datamodell, og som er vanskelige å forstå og finne mønstre i uten å bruke teknikker som databehandling.

 • Datalagring

  De fysiske og tekniske begrepene for hvordan digital datalagring er organisert i bestemte skjemaer, både lokalt, f.eks. harddisker og random-access memory (RAM), og eksternt, via nettverk, Internett eller sky.

 • Datautvinning

  Metoder for kunstig intelligens, maskinlæring, statistikk og databaser som brukes til å trekke ut innholdet i et datasett.

 • Analyse av forretningsdata

  Verktøy som brukes til å omdanne store mengder rådata til relevante og nyttige forretningsdata.

 • Informasjonsstruktur

  Typen infrastruktur som definerer dataformatet: halvstrukturert, ustrukturert eller strukturert.

 • Forretningsprosesser

  Prosesser som en organisasjon bruker for å forbedre effektiviteten, fastsette nye mål og nå mål på en lønnsom og betimelig måte.

 • Fremhenting av informasjon

  Teknikker og metoder som brukes for å framkalle og hente fram informasjon fra ustrukturerte eller halvstrukturerte digitale dokumenter og kilder.

Ferdigheter

 • Administrere forretningskunnskap

  Opprette strukturer og distribusjonsretningslinjer for å muliggjøre eller forbedre informasjonsutnyttelse ved hjelp av egnede verktøy for å uthente, skape og utvide forretningskunnskap.

 • Administrere IKT-dataarkitektur

  Føre tilsyn med regler og bruke IKT-teknikker til å definere arkitekturen for informasjonssystemene og til å kontrollere innsamling, lagring, konsolidering, organisering og bruk av data i en organisasjon.

 • Analysere konteksten til en organisasjon

  Studere det eksterne og interne miljøet i en organisasjon ved å identifisere styrker og svakheter for å skape grunnlag for selskapets strategier og fremtidige planlegging.

 • Strukturere informasjon

  Organisere informasjon ved hjelp av systematiske metoder som for eksempel mentale modeller og i henhold til visse standarder, for å lette brukerens prosessering og forståelse av informasjonen, under hensyntaken til de særlige kravene og egenskapene til det aktuelle mediet.

 • Tolke gjeldende data

  Analysere data som samles inn fra kilder, slik som markedsdata, vitenskapelige artikler, kundekrav og spørreskjemaer som er gjeldende og ajourførte, med sikte på å vurdere utvikling og innovasjon på ekspertiseområder.

 • Flytte eksisterende data

  Anvende metoder for migrasjon og konvertering av eksisterende data for å overføre eller konvertere data mellom formater eller lagrings- eller datasystemer.

 • Administrere datainnsamlingssystemer

  Utvikle og håndtere metoder og strategier som brukes for å oppnå best mulig datakvalitet og statistisk effektivitet ved innsamling av data, for å sikre at de innsamlede dataene er optimalisert for videre behandling.

 • Levere visuell presentasjon av data

  Lage visuelle presentasjoner av data, som for eksempel figurer eller diagrammer, for å lette forståelsen.

 • Lage datamodeller

  Bruke spesifikke teknikker og metoder for å analysere datakravene for en organisasjons forretningsprosesser for å lage modeller for disse dataene, som konseptuelle, logiske og fysiske modeller. Disse modellene har en spesifikk struktur og et særlig format.

 • Administrere informasjonskilder

  Identifisere relevante interne og eksterne informasjonskilder og leverandører. Organisere informasjonsarbeidsflyten og definere informasjonsleveranser.

 • Vurdere informasjonsbehov

  Kommunisere med kunder eller brukere for å finne ut hvilken informasjon de trenger, og hvilke metoder de kan bruke for å få tilgang til den.

Source: Sisyphus ODB