Yrke sjef for IKT-leverandørrelasjoner

Sjefer for IKT-leverandørrelasjoner bygger og pleier positive forretningsrelasjoner mellom interessenter (eksterne eller interne) ved å gjennomføre aktiviteter som er i samsvar med organisatoriske prosesser. De administrerer også utsettingsprosessen for organisasjonens IKT-avdeling og kommunikasjonen med forsyningskjeden.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Insourcingstrategi

  Planlegging på høyt nivå for styring og optimalisering av forretningsprosesser internt, vanligvis for å opprettholde kontroll over kritiske aspekter ved arbeidet.

 • Nettdugnadsstrategi

  Planlegging på høyt nivå for administrasjon og optimalisering av forretningsprosesser, ideer eller innhold ved å samle inn bidrag fra et stort felleskap av mennesker, blant annet nettbaserte grupper.

 • IKT-salgsmetodikk

  Praksis som benyttes i IKT-sektoren for å fremme og selge produkter, tjenester eller anvendelser, f.eks. SPIN Selling, Conceptual Selling og SNAP Selling.

 • Outsourcingsstrategi

  Planlegging på høyt nivå for administrasjon og optimalisering av eksterne tjenester for leverandører for å utføre forretningsprosesser.

 • Forsyningskjedestyring

  Flyten av varer i forsyningskjeden, forflytning og lagring av råstoffer, prosessbeholdninger og ferdige varer av opprinnelsen til forbruket.

 • Elektronisk kommunikasjon

  Datakommunikasjon ved hjelp av digitale midler som datamaskiner, telefon eller e-post.

 • Kontraktsrett

  Område med juridiske prinsipper som styrer skriftlige avtaler mellom parter om utveksling av varer eller tjenester, herunder kontraktsregulerte plikter og avslutning.

 • IKT-marked

  Prosesser, berørte parter og dynamikk i forsyningskjeden for varer og tjenester i sektoren for IKT-markedet.

Ferdigheter

 • Forberede innkjøpsrapportering

  Forberede dokumentasjon og filer knyttet til kjøp av produkter.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Analysere forsyningskjedetrender

  Analysere og foreta prognoser om trender og utviklingstrekk i forsyningskjeden med hensyn til teknologi, effektivitetssystemer, typer produkter som sendes, og logistikkkrav for forsendelser, slik at man fortsatt skal være i fremstre rekke når det gjelder metoder i forsyningskjeden.

 • Analysere forsyningskjedestrategier

  Undersøke en organisasjons planleggingsdetaljer for produksjon, forventede behov for produksjonsenheter, kvalitet, mengde, kostnad, tilgengelig tid og arbeidskraft. Gi forslag for å forbedre produkter og tjenestekvalitet, og for å redusere kostnader.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Identifisere leverandører

  Bestemme potensielle leverandører for videre forhandlinger. Ta hensyn til aspekter som produktkvalitet, bærekraft, lokal forankring, sesongmessighet og dekning av området. Evaluere sannsynligheten for å få gunstige kontrakter og avtaler med dem.

 • Spore pristrender

  Overvåke produktprisers retning og drivkraft på lang sikt, identifisere og forutse prisendringer samt å identifisere gjentakende trender.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Koordinere innkjøpsaktiviteter

  Koordinere og administrere prosesser for anskaffelse, leie, planlegging, sporing og rapportering på en kostnadseffektiv måte på et organisatorisk nivå.

 • Utstede innkjøpsordrer

  Utarbeide og kontrollere dokumentene som er nødvendige for å godkjenne frakt av et produkt fra leverandøren til avtalt pris og i samsvar med avtalte vilkår.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

Source: Sisyphus ODB