Yrke sjef for bedriftstjenester

Sjefer for bedriftstjenester er ansvarlig for å levere profesjonelle tjenester til selskaper. De sørger for levering av tjenester tilpasset kundens behov og samarbeider med kunder for å bli enig om kontraktsforpliktelsene for begge parter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Strategisk planlegging

  Elementer som definerer grunnlaget for og kjernen i en organisasjon, f.eks. misjon, visjon, verdier og mål.

 • Kontoradministrasjon

  Papirarbeidprosessene som er knyttet til de administrative områdene i et kontormiljø. Aktivitetene eller prosessene kan omfatte økonomisk planlegging, registrering og fakturering og administrasjon av den generelle logistikken i en organisasjon.

Ferdigheter

 • Programmere arbeid i henhold til innkommende ordre

  Programmere arbeid i henhold til innkommende ordre. Forutse den totale mengden ressurser som trengs for å utføre arbeidet, og delegere dette tilsvarende. Vurdere nødvendig arbeidstid, utstyr og arbeidskraft som kreves, og ta hensyn til tilgjengelige ressurser.

 • Identifisere klienters behov

  Identifisere områder der kunden kan trenge hjelp, og undersøke mulighetene for å imøtekomme disse behovene.

 • Konsultere med forretningskunder

  Kommunisere med kunder ved en bedrift eller et bedriftsprosjekt for å innføre nye ideer, få tilbakemeldinger og finne løsninger på problemer.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Utvikle forretningsplaner

  Planlegge, skrive og delta i implementeringen av forretningsplaner. Utarbeide markedsstrategi, analysere selskapets konkurransesituasjon, utforme og utarbeide planen, ivareta drifts- og administrasjonsmessige aspekter og utarbeide den finansielle prognosen for forretningsplanen.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Styre administrative systemer

  Sikre at administrative systemer, prosesser og databaser forvaltes på en god og effektiv måte og gir godt grunnlag for samarbeid med administrasjonen.

 • Identifisere nødvendige menneskelige ressurser

  Bestemme hvor mange ansatte som er nødvendige for å gjennomføre et prosjekt, innen idéutvikling, produksjon, kommunikasjon og administrasjon.

 • Utføre og vedlikeholde profesjonell administrasjon

  Arkivere og organisere profesjonelle administrasjonsdokumenter grundig, føre kundejournaler, fylle ut skjemaer eller loggbøker og klargjøre dokumenter om virksomhetsrelaterte saker.

 • Identifisere økonomiske ressurser

  Anslå administrasjons- og kommunikasjonskostnader, artistgebyrer i henhold til eksisterende og gjeldende avtaler, leiekostnader og produksjonskostnader.

 • Ta strategiske forretningsbeslutninger

  Analysere forretningsinformasjon og rådføre seg med ledere for beslutningsformål innen et variert utvalg av aspekter som påvirker et selskaps utsikter, produktivitet og bærekraftige drift. Vurdere alternativene ved en utfordring og ta gode rasjonelle beslutninger basert på analyse og erfaring.

 • Implementere strategisk planlegging

  Håndtere basert på mål og prosedyrer som er definert på et strategisk nivå for å mobilisere ressurser og forfølge de fastsatte strategiene.

 • Gjennomføre personlig administrering

  Registrere og organisere personlige administrasjonsdokumenter grundig.

 • Gjennomføre kontraktsadministrasjon

  Holde kontrakter à jour og organisere dem i samsvar med et klassifiseringssystem for fremtidig bruk.

 • Implementere strategisk ledelse

  Implementere en strategi for utvikling og transformering av selskapet. Strategisk ledelse involverer å formulere og implementere de viktigste målene og itltakene for enbedriften bedrift, fra toppledelse på vegne av eiere, basert på hensyn til tilgjengelige ressurser og en vurdering av interne og eksterne miljøer organisasjonen har virksomhet i.

 • Sikre etterlevelse av forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse

  Gjennomføre og overvåke selskapets virksomhet i samsvar med forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse.

 • Inngå forretningsmessige avtaler

  Forhandle om, revidere og signere handels- og forretningsdokumenter som kontrakter, forretningsavtaler, overdragelsesdokumenter, kjøpsbevis, testamenter og veksler.

Source: Sisyphus ODB