Yrke sjef for bensinstasjon

Sjefer for bensinstasjon har ansvaret for virksomhet og personale på en bensinstasjon.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Salgsaktiviteter

  Forsyning av varer, salg av varer og de tilhørende finansielle aspektene. Forsyning av varer innebærer valg av varer, import og overføring. Det økonomiske aspektet omfatter behandling av fakturaer ved salg og kjøp, betalinger osv. Salg av varer innebærer korrekt presentasjon av og plassering av varene i butikken med tanke på tilgjengelighet, promotering og lyseksponering.

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Typer drivstoff

  Ulike typer drivstoff som er tilgjengelig på markedet, f.eks. bensin, diesel, biodrivstoff osv.

Ferdigheter

 • Overvåke kundeservice

  Sørge for at alle ansatte leverer utmerket kundeservice i samsvar med selskapets policy.

 • Forhandle kjøpsbetingelser

  Forhandle vilkår som pris, mengde, kvalitet og leveringsbetingelser med leverandører og selgere for å sikre så gunstige kjøpsvilkår som mulig.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Håndheve lover for drivstofflager

  Håndheve regler for oppbevaring av drivstoff i samsvar med lover, regler og retningslinjer, herunder miljørelaterte.

 • Justere drivstoffpriser i tråd med selskapets prosedyrer

  Følge med på drivstoffprisene på daglig basis og justere dem ved behov; sørge for at selskapets prosedyrer følges.

 • Sette salgsmål

  Sette salgsmål og mål som skal nås av et salgsteam innen en frist, som målbeløpet for salg og nye kunder som er kommet til.

 • Forhandle salgskontrakter

  Komme til enighet mellom kommersielle partnere med fokus på vilkår, spesifikasjoner, leveringstid, pris og lignende.

 • Organisere virksomheten innenfor bensinstasjonen

  Planlegge og lede de daglige aktivitetene på en bensinstasjon.

 • Overvåke kampanjesalgspriser

  Sikre at salgspriser og -kampanjer sendes gjennom registeret slik de skal.

 • Sikre korrekt varemerking

  Sikre at varer er merket med alle nødvendige merkingsopplysninger (for eksempel juridiske, teknologiske, farlige og andre). Sørge for at merkene er i samsvar med de lovfestede kravene og i samsvar med reglene.

 • Sikre etterlevelse av forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse

  Gjennomføre og overvåke selskapets virksomhet i samsvar med forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse.

 • Administrere drivstoffinventar

  Sende drivstoffbestilling i tid; sørge for at drivstoff leveres før tankene går tom.

 • Maksimere salgsinntekter

  Øke salgsvolumet og unngå tap ved hjelp av kryssalg, oppsalg eller mersalg.

 • Få relevante lisenser

  Overholde spesifikke lovbestemmelser, f.eks. installere de nødvendige systemene og oppgi nødvendig dokumentasjon, for å få den relevante lisensen.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Holde tilsyn med ansatte i forbindelse med drift av drivstoffpumper

  Gjennomføre tilsyn med ansatte i forbindelse med drift av drivstoffpumper, og sikre at de fungerer som de skal.

 • Angi prisstrategier

  Anvende metoder som brukes til å angi produktverdi, og ta markedsforhold, konkurrenters handlinger, investeringskostnader og andre faktorer med i betraktning.

 • Holde tilsyn med vareutstillinger

  Arbeide nært sammen med personell for visuelle utstillinger for å avgjøre hvordan artiklene skal vises, for å oppnå størst mulig kundeinteresse og produktsalg.

 • Administrere økonomiske transaksjoner for bensinstasjon

  Rapportere drivstofftransaksjoner og forsyningskjøp; drive datastyrte kassaapparater; behandle kredittkorttransaksjoner og kontantkjøp; utarbeide balanseregnskap, drive kontantskuffer og utføre kontaktinnskudd.

 • Lage rapporter om drivstoff som selges på bensinstasjonen

  Klargjøre og utarbeide regelmessige rapporter om typer og mengder drivstoff, olje og annet tilbehør som selges ved bensinstasjoner i en tidsperiode.

 • Overvåke levering av drivstoff

  Overvåke drivstoffleveranser til bensinstasjonen.

 • Bestille forsyningsartikler

  Bestille produkter fra relevante leverandører for å få beleilige og lønnsomme produkter å kjøpe.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Utføre drivstoffavstemming

  Etterfylle drivstofftanker i bytte mot penger.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Utføre anskaffelsesaktiviteter

  Forplikte seg til å bestille tjenester, utstyr, varer eller ingredienser, sammenligne kostnader og kontrollere kvaliteten for å sikre maksimalt utbytte for organisasjonen.

 • Undersøke produkters salgsnivåer

  Samle inn og analysere salgsnivåer for produkter og tjenester og bruke denne informasjonen til å avgjøre hvilke mengder som skal produseres i de neste partiene, tilbakemeldinger fra kunder, pristrender og effektiviteten av salgsmetoder.

 • Måle kundetilbakemeldinger

  Vurdere kundens kommentarer for å finne ut om kundene er fornøyd eller misfornøyd med produktet eller tjenesten.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Sikre kundefokus

  Ha en holdning som alltid har fokus på kundene.

 • Administrere tyveriforebygging

  Implementere tyveri- og ransforebyggende tiltak; overvåke sikkerhetsovervåkingsutstyr; sikre at sikkerhetsprosedyrer følges, om nødvendig.

Source: Sisyphus ODB