Yrke sjef for byggsikkerhet

Sjefer for byggsikkerhet inspiserer, håndhever og kontrollerer helse- og sikkerhetstiltak på byggeplasser. De håndterer også ulykker på arbeidsplassen og treffer tiltak for å sikre at sikkerhetspolicyene implementeres på riktig måte.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Menneskelige faktorer vedrørende sikkerhet

  Hensyn til og konsekvenser for menneskers sikkerhet.

 • Konstruksjonsmetoder

  Ulike teknikker og metoder for montering av bygninger og andre konstruksjoner.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Registrering av hendelser og ulykker

  Metoder for å rapportere hendelser og ulykker på arbeidsplassen.

Ferdigheter

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Overvåke arbeidernes sikkerhet

  Sørge for at anleggspersonellet er trygt. Kontrollere at personlig verneutstyr og vernetøy brukes på riktig måte. Forstå og implementere sikkerhetsrutiner.

 • Forhindre arbeidsulykker

  Innarbeide særlige risikoreduserende tiltak for å forebygge risiko og trusler på arbeidsplassen.

 • Gi råd om sikkerhetsforbedringer

  Gi relevante anbefalinger etter at en undersøkelse er gjennomført; sørge for at anbefalingene vurderes behørig og følges når det er formålstjenlig.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Anvende sikkerhetsstyring

  Bruke og overvåke tiltak og forskrifter angående sikkerhet for å opprettholde et sikkert miljø på arbeidsplassen.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Overvåke byggeplass

  Holde oversikt over hva som skjer på byggeplassen til enhver tid. Identifisere hvem som er til stede, og hvilket trinn i byggearbeidet hver arbeider befinner seg i.

Source: Sisyphus ODB