Yrke sjef for fritidstilbud

Driftssjefer innen sport og fritid leder driften av anlegg som leverer sports- og fritidstjenester som parker, spaanlegg, dyrehager, spill- og lotterivirksomheter. De planlegger og organiserer den daglige driften av tilknyttede medarbeidere og anlegg og sikrer at organisasjonen følger den seneste utviklingen på feltet. De samordner de forskjellige avdelingene ved anlegget og styrer riktig bruk av ressurser og budsjetter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Rekreasjonsaktiviteter

  Feltet og egenskapene til rekreasjonsaktiviteter for kunder.

Ferdigheter

 • Fremme rekreasjonsaktiviteter

  Fremme implementeringen av rekreasjonsprogrammer i et samfunn, samt rekreasjonstjenester levert av en organisasjon eller institusjon.

 • Administrere logistikk

  Skape logistikkrammer for transport av varer til kunder og for returer samt å gjennomføre og følge opp logistikkprosesser og retningslinjer.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Utvikle rekreasjonsprogrammer

  Utvikle planer og politikk som har som mål å legge til rette for fritidsaktiviteter for en målgruppe eller en befolkningsgruppe.

 • Administrere driftsbudsjetter

  Forberede, overvåke og justere driftsbudsjettene sammen med den økonomiske/administrative ledelsen / fagfolk i kunstavdelingen/enheten/prosjektet.

 • Administrere fritidssenter

  Administrere den daglige driften av et kulturanlegg. Organisere alle aktiviteter og koordinere de ulike avdelingene i et kulturanlegg. Utarbeide en handlingsplan og sørge for de nødvendige midlene.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Planlegge bruk av fritidsfasiliteter

  Planlegge bruk av fritidsfasiliteter.

 • Etablere daglige prioriteringer

  Opprette daglige prioriteringer for ansatte. Håndtere multitasking-oppgaver på en effektiv måte.

 • Representere organisasjonen

  Opptre som en representant for institusjonen, selskapet eller organisasjonen utad.

 • Overvåke daglig informasjonsvirksomhet

  Lede daglige drift av ulike enheter. Samordne program-/prosjektaktiviteter for å sikre at kostnader og tid blir overholdt.

 • Sette organisatoriske retningslinjer

  Bidra til å definere organisasjonens retningslinjer for utfordringer som deltakernes rettigheter til å delta, programkravene og programfordelene for tjenestebrukerne.

Source: Sisyphus ODB