Yrke sjef for kulturtilbud

Driftssjefer innen kultur leder driften av institusjoner som leverer kulturelle tjenester som teater, film og musikk. De planlegger og organiserer den daglige driften av tilknyttede medarbeidere og anlegg og sikrer at organisasjonen følger den seneste utviklingen på feltet. De samordner de forskjellige avdelingene ved anlegget og styrer riktig bruk av ressurser, strategier og budsjetter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Kulturelle prosjekter

  Formål, organisering og forvaltning av kulturprosjekter og tilknyttede innsamlingsaksjoner.

Ferdigheter

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Etablere daglige prioriteringer

  Opprette daglige prioriteringer for ansatte. Håndtere multitasking-oppgaver på en effektiv måte.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Jobbe med spesialister innen kulturelle arenaer

  Dra veksler på kompetansen til andre fagfolk og spesialister, både innenfor og utenfor organisasjonen, for å få dem til å bidra til aktivitetene og legge frem dokumenter for å bedre publikums adgang til samlinger og utstillinger.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Skape oppsøkingsretningslinjer for kulturell arena

  Utarbeide retningslinjer for oppsøkende virksomhet for museet og enhver kunstinstitusjon, og et aktivitetsprogram rettet mot alle målgrupper. Opprette et nettverk av eksterne kontakter for å gi informasjon til målgrupper i denne hensikt.

 • Promotere kulturelle arrangementer

  Arbeide sammen med ansatte ved museum eller andre kunstanlegg for å utvikle og markedsføre arrangementer og program.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Organisere kulturarrangementer

  Arrangere arrangementer som fremmer lokal kultur og kulturarv, i samarbeid med lokale interessenter.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Vurdere programmene til kulturelle arenaer

  Bistå med å vurdere og evaluere programmer og aktiviteter på museer og andre kunstinstitusjoner.

 • Administrere driftsbudsjetter

  Forberede, overvåke og justere driftsbudsjettene sammen med den økonomiske/administrative ledelsen / fagfolk i kunstavdelingen/enheten/prosjektet.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Administrere kulturell fasilitet

  Administrere den daglige driften av et kulturanlegg. Organisere alle aktiviteter, og koordinere de ulike avdelingene ved kulturanlegget. Utarbeide en handlingsplan og sørge for nødvendig finansiering.

 • Skape læringsstrategier for kulturell arena

  Skape og utvikle en læringsstrategi for å engasjere offentligheten i samsvar med etosen til museet eller kunstinstitusjonen.

 • Utvikle kulturretningslinjer

  Utvikle programmer som tar sikte på å fremme kulturelle aktiviteter og kulturelt engasjement i et samfunn eller en nasjon, og som regulerer organiseringen av kulturinstitusjoner, anlegg og hendelser.

 • Administrere logistikk

  Skape logistikkrammer for transport av varer til kunder og for returer samt å gjennomføre og følge opp logistikkprosesser og retningslinjer.

 • Utvikle kulturelle aktiviteter

  Utvikle aktiviteter som er tilpasset formidlingsmetoden eller publikummet. Ta hensyn til utfordringer og behov som er observert og påvist, basert på perspektivet om å fremme nysgjerrighet og generell evne til å få tilgang til kunst og kultur.

 • Vurdere behovene til besøkende på kulturelle arenaer

  Vurdere behovene og forventningene til besøkende i museer og kunstanlegg, for regelmessig å kunne utvikle nye programmer og aktiviteter.

 • Overvåke daglig informasjonsvirksomhet

  Lede daglige drift av ulike enheter. Samordne program-/prosjektaktiviteter for å sikre at kostnader og tid blir overholdt.

Source: Sisyphus ODB