Yrke sjef for produkter og tjenesteytelser

Sjefer for produkter og tjenesteytelser har ansvar for å definere innholdet og strukturen i en katalog eller portefølje i et selskap.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • Kanalmarkedsføring

  Strategier og praksiser, inkludert kanalsalg, som innebærer distribusjon av produkter direkte og indirekte via partnere for å bringe produktene til sluttbrukeren.

 • Annonseringsteknikker

  Kommunikasjonsstrategiene for å overtale eller oppmuntre et publikum, og de ulike mediene som brukes for å nå dette målet.

 • Strategi for innholdsmarkedsføring

  Skape og dele medier og utgivelser for å skaffe kunder.

 • Produktegenskaper

  Konkrete egenskaper ved et produkt, f.eks. materialer, egenskaper og funksjoner samt deres ulike bruksområder, funksjonalitet, bruk og forutsetninger.

 • Tjenesteegenskaper

  Kjennetegn ved en tjeneste som kan omfatte innhenting av opplysninger om dens anvendelse, funksjon, egenskaper, bruk og krav til støtte.

 • Produktforståelse

  De tilbudte produktene, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

Ferdigheter

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Planlegge markedsstrategi

  Bestemme målsettingen for markedsføringsstrategien, enten det er å skape et image, implementere en prisstrategi eller øke bevisstheten om produktet. Bestemme tilnærminger til markedsføringshandlinger for å sikre at mål oppnås effektivt og på lang sikt.

 • Tilordne koder til produktelementer

  Tilordne riktige produktklassekoder og kostnadsregnskapskoder til varer.

 • Sikre at det ferdige produktet oppfyller krav

  Sikre at ferdige produkter oppfyller eller overstiger selskapets spesifikasjoner.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Sikre at produkter oppfyller myndighetskrav

  Studere, implementere og overvåke produkters integritet og samsvar med lovfestede aspekter. Gi råd om anvendelse og overholdelse av forskrifter om produkt- og produksjonsforskrifter.

 • Håndtere forespørsler om nye produkter

  Videreformidle sluttbrukerens forespørsel for nye produkter til den relevante forretningsfunksjonen; oppdatere katalog etter godkjenning.

 • Anvende forretningssans

  Iverksette hensiktsmessige tiltak i et forretningsmiljø for å oppnå best mulig resultat i hver enkelt situasjon.

 • Utvikle produktkatalogen

  Godkjenne og velge ut gjenstander i henhold til en sentral produktkatalog; gi anbefalinger for den videre utviklingen av katalogen.

Source: Sisyphus ODB