Yrke sjef for spillvirksomhet

Sjefer for spillvirksomhet organiserer og samordner virksomheten til et spilletablissement. De har tilsyn med daglig drift og legger til rette for kommunikasjon mellom personale og kunder. De administrerer og lærer opp personale og jobber for å forbedre virksomhetens lønnsomhet. De har ansvaret for all spillvirksomhet og sikrer at relevante spillregler og -forskrifter blir fulgt.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

Ferdigheter

 • Følge etiske retningslinjer for gambling

  Følge reglene og de etiske retningslinjene som brukes ved gambling, vedding og lotterier. Holde fokus på at spillerne skal hygge seg.

 • Gi råd om pengespill

  Gi besøkende nøyaktige råd om pengespill. Informere besøkende om de offisielle lovene og begrensninger med hensyn til pengespill.

 • Representere organisasjonen

  Opptre som en representant for institusjonen, selskapet eller organisasjonen utad.

 • Følge veddestrategier

  Utvikle logiske veddestrategier for å øke fortjenesten og redusere tap i veddemål og spill.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Overvåke spilloperasjoner

  Sirkulere mellom spillebordene og følge med på spillet for å sikre at driften utføres på riktig måte. Registrere uregelmessigheter og feil, sikre at kortgivere følger reglene, og at spillerne ikke jukser.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Måle kundetilbakemeldinger

  Vurdere kundens kommentarer for å finne ut om kundene er fornøyd eller misfornøyd med produktet eller tjenesten.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Hjelpe kunder

  Gi støtte og råd til kunder som skal foreta kjøpsbeslutninger, ved å finne ut deres behov, velge egnede tjenester og produkter og svare høflig på spørsmål om produkter og tjenester.

 • Identifisere tegn på spilleavhengighet

  Gjenkjenne og reagere på tegn på spilleavhengighet på en tilfredsstillende måte, for eksempel besettelse, utilbørlig standhaftighet til tross for stigende tap, irrasjonell atferd og låning av penger.

 • Analysere gamblingdata

  Analysere relevante datapunkter som samles inn under gambling, veddemål eller lotteriaktivteter. Behandle dataene for å trekke nyttige konklusjoner for effektiv drift av veddemåls- og lotterivirksomhet.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Etablere daglige prioriteringer

  Opprette daglige prioriteringer for ansatte. Håndtere multitasking-oppgaver på en effektiv måte.

 • Overvåke daglig informasjonsvirksomhet

  Lede daglige drift av ulike enheter. Samordne program-/prosjektaktiviteter for å sikre at kostnader og tid blir overholdt.

 • Overvåke kundeatferd

  Føre tilsyn med, identifisere og observere utviklingen i kunders behov og interesser.

 • Forhindre hvitvasking av penger i gambling

  Uføre tiltak for å forhindre misbruk av kasinoet for å unngå skatt eller å tilsløre pengenes opphav.

 • Sette organisatoriske retningslinjer

  Bidra til å definere organisasjonens retningslinjer for utfordringer som deltakernes rettigheter til å delta, programkravene og programfordelene for tjenestebrukerne.

 • Overvåke arbeidet til personell i ulike skift

  Føre tilsyn med aktivitetene til de ansatte som jobber i skift, for å sikre kontinuerlig drift.

 • Vise informasjon om vedding

  Svare på veddeanmodninger og vise veddeinformasjon på skjermen.

 • Administrere driftsbudsjetter

  Forberede, overvåke og justere driftsbudsjettene sammen med den økonomiske/administrative ledelsen / fagfolk i kunstavdelingen/enheten/prosjektet.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

Source: Sisyphus ODB