Yrke sjefarkivar

Sjefarkivarer sørger for vedlikehold og konservering av en kulturell institusjon og arkivene der. Sjefarkivarer spiller sammen med kuratorer og konservatorer en svært viktig rolle i forvaltningen av institusjonen og alle samlingene i den.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Museumsdatabaser

  De verktøyene og prosessene som er involvert i arbeidet med museumsdatabaser.

 • Samlingsadministrering

  Prosess for ressursrevaluering, utvalg og planlegging av livssyklus for å skape og fremme en sammenhengende samling i tråd med utviklende behov hos brukere eller kunder. Forstå pliktavlevering for langsiktig tilgang til publikasjoner.

 • Konserveringsteknikker

  Prosedyrer, instrumenter, teknikker, materialer og kjemikalir som brukes ved bevaring og arkivering.

 • Kunstsamlinger

  Samling av malerier, skulpturer, trykk, tegninger og andre kunstverk som utgjør samlingene på et museum samt nye samlinger som kan være av interesse for et museum eller et kunstgalleri.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

Ferdigheter

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Overvåke artefaktforflytning

  Føre tilsyn med enhver bevegelse av museumsgjenstander og ivareta deres sikkerhet.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Overvåke aktiviteter

  Overvåke alle aktivitetene til en kunstnerisk organisasjon.

 • Implementere risikostyring for kunstverk

  En registrar fastslår risikofaktorer for en kunstsamling og reduserer dem. Risikofaktorer for kunst inkluderer vandalisme, tyveri, skadedyr, nødssituasjoner og naturkatastrofer. Det er registrarens ansvar å utvikle og implementere strategier for å minimere disse farene.

 • Utføre administrasjon

  Utføre administrativt arbeid og ivareta kontakt med allmennheten.

 • Takle utfordrende krav

  Ha en positiv holdning til nye og utfordrende krav, som samspill med kunstnere og håndtering av kunstneriske virkemidler. Arbeide under press, for eksempel å håndtere endringer i siste øyeblikk og økonomiske begrensninger.

 • Dokumentere museumssamling

  Registrarer er ansvarlig for dokumentasjon og registrering av museumssamlinger. Dokumentasjon omfatter opplysninger om en gjenstands tilstand, opphavssted, materialer og alle dets bevegelser innenfor eller utenfor museet, for eksempel når det er til utlån.

 • Respektere kulturelle forskjeller innen utstillingsfeltet

  Respektere kulturelle forskjeller når det skapes kunstneriske konsepter og utstillinger. Samarbeide med internasjonale kunstnere, kuratorer, museer og sponsorer.

 • Lage konserveringsplan for samlingen

  Lage en omfattende bevaringsplan på høyt nivå for samlingen.

 • Etablere høye standarder for vedlikehold av samlinger

  Opprette og opprettholde høye standarder for vedlikehold av samlinger, fra anskaffelse til konservering og utstilling.

 • Overvåke museumsmiljø

  Overvåke og dokumentere miljøforhold i et museum, på lageret og i utstillingene. Sørge for et tilpasset og stabilt klima.

 • Gi råd om lån av kunstverk til utstillinger

  Ved å samarbeide med kuratorer og samleradministratorer på et museum evaluerer en registrator tilstanden til kunstobjekter for utstilling eller låneformål. Registratoren avgjør også om et kunstverk vil kunne tåle belastningen ved reise eller utstilling.

 • Overvåke arbeid

  Lede og overvåke den daglige virksomheten til underordnet personell.

Source: Sisyphus ODB