Yrke sjefsdørvakt

Sjefsdørvakter sørger for at personer som kommer inn på offentlige steder, for eksempel barer, restauranter og konsertsteder, er ønsket, og at de ikke kan føre til potensielle problemer. De håndhever lovbestemmelser ved å kontrollere enkeltpersoners lovlige alder for å komme inn på utesteder, håndterer folkemengder og nødstilfeller, følger med på overholdelse av krav til antrekk og håndterer aggressiv og voldelig atferd.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Brannsikkerhetsforskrifter

  Lovregler som skal anvendes for brannsikring og forebygging av brann i et anlegg.

 • Ulovlige stoffer

  Forbudte stoffer som ikke kan transporteres fra ett område til et annet, eller bli båret av en enkeltperson samt deres natur og håndteringen av dem.

Ferdigheter

 • Overholde prinsippene for selvforsvar

  Overholde prinsippet om at en person bør bruke så mye kraft som nødvendig for å forsvare seg mot et angrep. Bruk av dødelig kraft er begrenset til situasjoner som der angriperne selv bruker dødelig kraft.

 • Anholde lovbrytere

  Holde lovbrytere og inntrengere tilbake på et bestemt område.

 • Overvåke gjestetilgang

  Føre tilsyn med gjesters tilgang og sikre at gjestenes behov blir tatt hånd om, og at sikkerheten ivaretas, til enhver tid.

 • Utvise sikker fremtreden

  Vise grader av modenhet ved å forstå egne kvaliteter og evner som kan være kilder til sikker fremtreden i ulike situasjoner.

 • Kontrollere folkemasser

  Kontrollere en folkemasse eller opptøyer for å sikre at mennesker ikke krysser områder de ikke har adgang til, overvåke deres atferd og reagere på mistenkelig og voldelig atferd.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Reagere rolig i stressende situasjoner

  Reagere på uventede situasjoner på en rask, rolig og trygg måte; komme med en løsning som løser problemet eller reduserer innvirkningen det har.

 • Håndtere konflikter

  Mekle mellom parter i konflikter og anspente situasjoner, for eksempel mellom tjenestebrukere, andre viktige personer som familier og institusjoner, arbeide for å oppnå en avtale eller forsoning og løse problemer.

 • Utføre sikkerhetskontroller

  Overvåke og kontrollere privatpersoners bager eller eiendeler for å sikre at personene ikke utgjør noen trussel, og at atferden deres er i henhold til loven.

 • Sikre enkeltpersoner fysisk

  Hindre, eller holde igjen med makt, enkeltpersoner som bryter regelverk når det gjelder akseptabel oppførsel, som utgjør en trussel mot andre, og som utfører voldshandlinger, for å sikre at denne enkeltpersonen ikke kan fortsette med denne negative oppførselen, og for å beskytte andre.

 • Håndtere veterinærnødstilfeller

  Håndtere uforutsette hendelser som gjelder dyr og omstendigheter som krever hastetiltak, på en egnet måte.

 • Håndtere aggressiv atferd

  Reagere omgående på negativ atferd på en profesjonell måte ved å treffe passende og rettslige tiltak for å forhindre ytterligere aggressivitet, som muntlig advarsel, lovlig fjerning fra stedet eller anholdelse av den involverte. Rapportere detaljer om negativ atferd i tråd med organisasjonens prosedyrer.

 • Praktisere årvåkenhet

  Praktisere årvåkenhet under patrulje eller andre overvåkingsaktiviteter for å ivareta sikkerhet, se etter mistenkelig oppførsel eller andre alarmerende endringer i mønstre eller aktiviteter, og for å reagere raskt på disse endringene.

 • Identifisere sikkerhetstrusler

  Identifisere sikkerhetstrusler under undersøkelser, inspeksjoner og patruljer, og treffe de tiltak som er nødvendige for redusere eller eliminere trusselen.

Source: Sisyphus ODB