Yrke sjefskokk

Sjefkokker administrerer kjøkkenet for å føre tilsyn med tilberedning, laging og servering av mat.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Matoppbevaring

  De vilkår og metoder som er nødvendige for å oppbevare næringsmidler med henblikk på å forhindre at de blir dårlige, idet det tas hensyn til fuktighet, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

Ferdigheter

 • Anvende matlagingsteknikker

  Anvende matlagingsteknikker som grilling, steking, koking, pochering, baking og risting.

 • Kontroll av utgifter

  Overvåke og opprettholde effektive kostnadskontroller, med hensyn til effektivitet, avfall, overtid og personale. Vurdere overskridelser og strebe etter effektivitet og produktivitet.

 • Håndtere kjemiske rengjøringsmidler

  Sikre riktig håndtering, lagring og kassering av rengjøringskjemikalier i samsvar med reglene.

 • Planlegge menyer

  Planlegge menyer og ta hensyn til virksomhetens art og stil, tilbakemeldinger fra kundene, kostnadene og hvilke ingredienser som er tilgjengelig.

 • Anvende gjenoppvarmingsteknikker

  Bruke gjenoppvarmingsteknikker, inkludert damping, koking eller vannbad.

 • Sette priser på menyelementer

  Angi priser på hovedretter og andre ting på menyen. Sikre at de forblir rimelige innenfor organisasjonens budsjett.

 • Administrere vertskapsvirksomhetsinntekter

  Overvåke vertskapsvirksomhetsinntekter ved å forstå, overvåke, forutsi og reagere på forbrukeratferd, for å oppnå størst mulig inntekt eller overskudd, opprettholde forventet overskudd og redusere utgiftene til et minimum.

 • Holde tritt med utviklingen når det gjelder å spise ute

  Holde tritt med utviklingen innen matlaging og å spise ute ved å følge med i en rekke kilder.

 • Utføre anskaffelsesaktiviteter

  Forplikte seg til å bestille tjenester, utstyr, varer eller ingredienser, sammenligne kostnader og kontrollere kvaliteten for å sikre maksimalt utbytte for organisasjonen.

 • Sørge for regelmessig vedlikehold av kjøkkenutstyr

  Sikre koordinering av og tilsyn med rengjøring og vedlikehold av kjøkkenutstyr.

 • Vedlikeholde et trygt, hygienisk og sikkert arbeidsmiljø

  Opprettholde helse, hygiene, trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen i samsvar med relevante regler.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Sette sammen matoppskrifter

  Organisere oppskrifter med hensyn til smaksbalanse, sunt kosthold og ernæring.

 • Overvåke bruken av kjøkkenutstyr

  Overvåke riktig bruk av kjøkkenutstyr, f.eks. kniver, fargekodede skjærebrett, bøtter og kluter.

 • Hjelpe kunder

  Gi støtte og råd til kunder som skal foreta kjøpsbeslutninger, ved å finne ut deres behov, velge egnede tjenester og produkter og svare høflig på spørsmål om produkter og tjenester.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Administrere beholdningsrotasjon

  Overvåke beholdningsnivåer, og være oppmerksom på utløpsdatoer for å redusere tap av beholdning.

 • Anvende mattilberedningsteknikker

  Anvende teknikker for å tilberede mat, inkludert å velge ut, vaske, avkjøle, skrelle, marinere og kutte opp ingredienser og lage dressinger.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Anslå kostnadene for nødvendige forsyningsartikler

  Prøve å beregne beløp og kostnader for nødvendige forsyningsartikler, for eksempel mat og ingredienser.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Planlegge skift

  Planlegge personalets tid og skift i henhold til selskapets behov.

 • Overlevere matlagingsområde

  Forlate kjøkkenområdet på en måte som følger trygge og sikre prosedyrer, slik at det er klart for neste skift.

 • Overvåke matkvalitet

  Overvåke matkvaliteten og mattryggheten til mat som serveres til gjester og kunder i samsvar med næringsmiddelstandardene.

 • Anvende kulinariske etterbehandlingsteknikker

  Anvende kulinariske etterbehandlingsteknikker, herunder bruk av garnityr, dekorering, plettering, glasering, presentering og porsjonering.

Source: Sisyphus ODB