Yrke sjefsommelier

Sjefsommelierer administrerer bestilling, klargjøring og servering av vin og andre relaterte drikker på serveringssteder.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Musserende viner

  Sorter av musserende viner og hvilken mat de passer til.

 • Vinegenskaper

  De internasjonale vinenes opprinnelse og egenskaper.

 • Vintyper

  Den store variasjonen av viner, herunder de forskjellige typer, regioner og særlige egenskaper ved hver enkelt vin. Prosessen bak vinen, f.eks. typer av druer, prosedyrer ved gjæring og de typene av vekster som førte til det ferdige produktet.

 • Vinrelatert vitenskap

  Vitenskaper for eksempel kjemi, biologi og mikrobiologi samt laboratorieferdigheter som har med vin å gjøre.

Ferdigheter

 • Velge glassartikler for servering

  Velge egnede glassartikler for ulike former for drikke og inspisere kvaliteten og renheten til glassartiklene.

 • Servere viner

  Servere vin å bruke riktige teknikker foran kundene. Åpne flasken på riktig måte, dekantere vinen dersom det er nødvendig, servere og oppbevare vinen ved riktig temperatur i riktig beholder.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Sette sammen vinkart

  Lage og oppdatere vinkart og sørge for at dette utfyller matmenyen og egenskaper ved merket.

 • Tilberede alkoholholdige drikkevarer

  Lage og servere alkoholholdige drikkevarer i henhold til kundens ønsker.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Hjelpe kunder

  Gi støtte og råd til kunder som skal foreta kjøpsbeslutninger, ved å finne ut deres behov, velge egnede tjenester og produkter og svare høflig på spørsmål om produkter og tjenester.

 • Organisere vinkjeller

  Systematisere vinkjelleren for å sikre tilstrekkelig mengde og variasjon av vin og utføre effektiv varerotasjon.

 • Administrere mellomlangsiktige mål

  Overvåke tidsplaner på mellomlang sikt med kvartalsvise budsjettestimater og avstemninger.

 • Bestille forsyningsartikler

  Bestille produkter fra relevante leverandører for å få beleilige og lønnsomme produkter å kjøpe.

 • Oppsalg av produkter

  Overtale kunder til å kjøpe flere eller dyrere produkter.

 • Planlegge skift

  Planlegge personalets tid og skift i henhold til selskapets behov.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Sørge for regelmessig vedlikehold av kjøkkenutstyr

  Sikre koordinering av og tilsyn med rengjøring og vedlikehold av kjøkkenutstyr.

 • Veilede ansatte

  Opprettholde og forbedre prestasjonen til de ansattes ved å gi enkeltpersoner eller grupper råd om hvordan de kan optimalisere bestemte metoder, ferdigheter eller evner, ved hjelp av tilpassede lærestiler og metoder. Veilede nyansatte og hjelpe dem med å lære seg nye forretningssystemer.

 • Sjekke vinkvalitet

  Kontrollere kvaliteten på vin, rapportere korket eller dårlig vin og returnere dem til leverandørene.

 • Administrere beholdningsrotasjon

  Overvåke beholdningsnivåer, og være oppmerksom på utløpsdatoer for å redusere tap av beholdning.

 • Anskaffe vertskapsprodukter

  Erverve varer eller tjenester fra en ekstern kilde.

 • Overvåke arbeid for spesielle arrangementer

  Føre tilsyn med aktiviteter under spesielle arrangementer og ta hensyn til bestemte målsettinger, tidsplan, dagsorden, kulturbegrensninger, regler og regelverk.

 • Anbefale viner

  Gi kunder anbefalinger om tilgjengelig vin, og råd om hvilke viner som passer til bestemte retter på menyen.

Source: Sisyphus ODB