Yrke sjefstekniker

Sjefteknikere bidrar til et selskaps tekniske visjon og leder alle aspekter ved teknologiutvikling i henhold til selskapets strategiske kurs og målsettinger for vekst. De velger teknologi etter virksomhetens behov.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • IKT-prosjektledelse

  Metoder for planlegging, implementering, gjennomgåelse og oppfølging av IKT-prosjekter, f.eks. utvikling, integrasjon, endring og salg av IKT-produkter og tjenester samt prosjekter relatert til teknologisk nyskaping på IKT-området.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer som kan brukes til å støtte beslutninger angående virksomhet eller organisasjon.

 • Metoder innen IKT-prosjektledelse

  Metoder eller modeller for planlegging, forvaltning og kontroll av IKT-ressurser for å oppfylle særlige mål, kan være Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum eller Agile samt bruk av prosjektbehandlings-IKT-verktøy.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde plan for driftskontinuitet

  Oppdatere metoder som inneholder tiltak for å sikre at en organisasjon kan fortsette å drive virksomhet hvis det oppstår uforutsette hendelser.

 • Gjennomføre strategisk forskning

  Undersøke langsiktige forbedringsmuligheter og planlegge skritt for å oppnå dem.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Etablere en IKT-kundestøtteprosess

  Opprette en serie med aktiviteter for IKT-kundeservice før, under og etter en forespørsel. Sørge for et tilstrekkelig svar eller tiltak, forbedre kundetilfredsheten og samle tilbakemeldinger om IKT-produkter eller -tjenester.

 • Optimalisere valg av IKT-løsning

  Velge egnede løsninger på IKT-området ved å ta i betraktning mulige risikoer, fordeler og generell innvirkning.

 • Implementere virksomhetsstyring

  Anvende et sett med prinsipper og mekanismer som en organisasjon styres og ledes etter, angi prosedyrer for informasjon, kontrollflyt og beslutningsprosesser, fordele rettigheter og ansvar mellom avdelinger og enkeltpersoner, fastsette selskapsmål og overvåke og evaluere handlinger og resultater.

 • Sikre overholdelse av organisatoriske IKT-standarder

  Garantere at situasjonen er i samsvar med de reglene og framgangsmåtene for IKT som en organisasjon har beskrevet for sine produkter, tjenester og løsninger.

 • Lede teknologiutvikling for en organisasjon

  Utvikle aktiviteter knyttet til nyskaping og forskning på teknologiområdet i en organisasjon basert på dens strategier og vekstmål. Gi veiledning til kolleger om hvordan de best implementerer dem.

 • Overvåke teknologitrender

  Undersøke nye trender og utvikling i teknologien. Observere og forutse utviklingen i samsvar med nåværende eller framtidige markeder og forretningsvilkår.

 • Definere teknologistrategi

  Skape en overordnet plan for mål, praksiser, prinsipper og taktikker i forbindelse med bruken av teknologier i en organisasjon og beskrive midlene som er nødvendige for å nå målene.

 • Gjennomgå utviklingsprosessen til en organisasjon

  Vurdere, gjennomgå og treffe beslutninger om retningen for nyskapnings- og utviklingsprosesser i en organisasjon for å bedre effektiviteten og redusere kostnadene.

 • Overvåke IKT-forskning

  Følge med på og undersøke nye trender og utvikling innen IKT-forskning. Følge med på og forutse kunnskapsøkning.

 • Koordinere teknologiske aktiviteter

  Gi instrukser til kolleger og andre samarbeidspartnere for å få ønsket resultatet av et teknologiprosjekt eller nå fastsatte mål i en organisasjon som arbeider med teknologi.

 • Implementere IKT-kodingskonvensjoner

  Anvende retningslinjer for IKT-programmeringsteknikker, for eksempel konvensjoner, kodedesignmønstre og praksiser for å oppnå bedre sikkerhet, pålitelighet, lesbarhet og vedlikehold for produktet.

 • Benytte beslutningsstøttesystem

  Bruke de tilgjengelige IKT-systemene som kan brukes til å støtte beslutningstaking for bedriften eller organisasjonen.

 • Administrere IKT-system

  Håndtere komponenter i IKT-systemet ved å holde konfigurasjon ved like, administrere brukere, overvåke ressursbruk, lage sikkerhetskopier og installere maskinvare eller programvare for å oppfylle de fastsatte kravene.

 • Analysere IKT-system

  Undersøke aktiviteten og resultatene for informasjonssystemer for å modellere deres bruk og svakheter, definere formål, arkitektur og tjenester, og for å påvise operasjoner og framgangsmåter for å gjennomføre dem mest effektivt.

Source: Sisyphus ODB