Yrke skadebehandler

Skadebehandlere sørger for at alle forsikringskrav håndteres nøyaktig, og at betaling for gyldige krav foretas til forsikringstaker. De bruker statistiske data og rapportering for å beregne og justere krav etter behov, kommunisere med og veilede forsikringstakere og overvåke framdriften til et krav.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Oppdagelse av svindel

  Teknikker som brukes for å identifisere bedrageriske aktiviteter.

 • Aktuarvitenskap

  Regler for matematiske og statistiske teknikker for å fastsette mulige eller eksisterende risikoer i ulike næringer, f.eks. finans eller forsikring.

 • Forsikringstyper

  Forskjellige typer av risikoer eller tap ved overføring som finnes, og deres kjennetegn, f.eks. helseforsikring, bilforsikring og livsforsikring.

 • Kravprosedyrer

  De ulike framgangsmåtene som blir benyttet til formelt å anmode om en betaling for et forsikringskrav fra et forsikringsselskap.

 • Forsikringsrett

  Lover og regler om overføring av risiko eller tap fra én part, forsikringstakeren, til en annen, forsikringsgiveren, i bytte mot en premie i form av regelmessige innbetalinger. Dette omfatter regulering av forsikringsfordringer og forsikringsvirksomhet.

 • Prinsipper for forsikring

  Forstå prinsippene for forsikring, inkludert tredjeparts ansvar, aksjer og fasiliteter.

Ferdigheter

 • Håndtere innkommende forsikringskrav

  Håndtere, behandle og vurdere innsendte forsikringskrav dersom det inntreffer problemer som dekkes av en forsikring. Kravet blir enten godkjent eller ikke, med utgangspunkt i en vurdering av omstendighetene.

 • Klassifisere forsikringskrav

  Behandle innkommende krav for å vurdere deres art og klassifisere dem i henhold til de ulike typene forsikring og prosedyrene for kravshåndtering, for å sikre riktig administrativ håndtering, og for å garantere at kravet kan fortsette til den riktige takstmannen eller andre kravsfagfolk.

 • Føre registre over økonomiske transaksjoner

  Sortere alle økonomiske transaksjoner som er utført i den daglige driften av en virksomhet, og registrere dem i deres respektive regnskaper.

 • Kommunisere med begunstigede

  Kommunisere med enkeltpersoner eller organisasjoner som har rett til å motta fordeler i form av midler eller andre rettigheter, for å få opplysninger om framgangsmåtene, for å sikre at mottakerne mottar de fordelene de har rett til og for å gi ytterligere opplysninger.

 • Administrere fremsatte krav

  Følg med på forløpet til en kravfil, holde alle parter informert om statusen til filen, sørge for at kunden mottar erstatningen vedkommende har krav på, behandle eventuelle problemer eller klager fra kunder, lukke filen og gi informasjon til en autorisert person eller avdeling ved mistanke om svindel.

 • Organisere en skadevurdering

  Organisere en skadevurdering ved å finne en ekspert til å identifisere og undersøke skaden, gi informasjon og instruksjoner til eksperter og følge opp ekspertene, og skrive en skaderapport.

 • Sammenstille finansiell informasjon

  Samle inn, revidere og sammenstille finansiell informasjon fra ulike kilder eller avdelinger for å utarbeide et dokument med enhetlig informasjon eller planer.

 • Oppgi finansiell produktinformasjon

  Gi kunden informasjon om finansielle produkter, det finansielle markedet, forsikringer, lån eller andre typer finansielle data.

 • Gjennomgå forsikringsprosess

  Analysere all dokumentasjon knyttet til en konkret forsikringssak for å sikre at søknaden om forsikring eller skadeoppgjør ble håndtert i samsvar med retningslinjer og forskrifter, at saken ikke vil utgjøre en betydelig risiko for forsikringsgiveren eller om vurderingen av erstatningskrav var korrekt, og for å vurdere ytterligere tiltak.

 • Beregne erstatningsutbetalinger

  Beregne beløpet erstatningsselskapet skylder i tilfelle et legitimt krav. Autorisere den økonomiske overføringen, og rette reklamasjoner til andre forsikringsselskaper ved behov.

 • Intervjue forsikringsskademeldere

  Intervjue folk som har sendt inn krav til forsikringsselskapet de er forsikret hos, eller gjennom spesialiserte forsikringsagenter eller meglere, for å undersøke kravet og dekningen i forsikringspolisen, samt oppdage eventuell bedragersk aktivitet i skademeldingsprosessen.

 • Anvende tekniske kommunikasjonsevner

  Forklare tekniske forhold for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre berørte parter på en klar og kortfattet måte.

 • Analysere kravsfremsettinger

  Sjekke et kundekrav og analysere verdien av materialet, bygningene, omsetningen eller andre elementer som har gått tapt, og vurdere ansvaret til de ulike partene.

Source: Sisyphus ODB