Yrke skattefunksjonær

Skattefunksjonærer samler inn økonomisk informasjon for å utarbeide regnskaps- og skattedokumenter. De utfører også sekretæroppgaver.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Gjeldsklassifisering

  De ulike klassifiseringene av gjeld som offentlig og offentlig garantert gjeld, private ikke-garanterte kreditter, innskudd fra sentralbanken osv.

 • Bokføringsforskrifter

  Metoder og forskrifter som er involvert i prosessen for nøyaktig bokføring.

 • Oppdagelse av svindel

  Teknikker som brukes for å identifisere bedrageriske aktiviteter.

 • Skattelov

  Regelverk som gjelder på et bestemt spesialiseringsområde, f.eks. importskatt, offentlig selskapsskatt osv.

 • Regnskapsteknikker

  Teknikker for registrering og oppsummering av forretningsrelaterte og økonomiske transaksjoner samt analyse, kontroll og rapportering av resultatene.

Ferdigheter

 • Tolke finansregnskap

  Lese, forstå og tolke sentrale linjer og indikatorer i finansregnskap. Trekke ut de viktigste opplysningene fra finansregnskap, basert på behovene, og integrere disse opplysningene i utviklingen av departementets planer.

 • Fylle ut skattemeldingsskjemaer

  Summere all fradragsberettiget skatt som er samlet inn i løpet av kvartalet eller regnskapsåret, for å fylle ut selvangivelser og kreve den tilbake av myndighetene i forbindelse med skattemeldingen. Oppbevare dokumentasjonen som underbygger transaksjonen.

 • Utføre kontorarbeid

  Utføre administrative oppgaver som registrering, rapportskriving og postkorrespondanse.

 • Informere om regnskapsmessige plikter

  Informere organisasjoner og enkeltpersoner om hvilke spesifikke regnskapsmessige plikter de har, og lovgivningen og forskriftene som involverer skatteprosesser, for eksempel skattemessige forpliktelser.

 • Beregne skatt

  Beregne skatten som skal betales av en enkeltperson eller en organisasjon, eller som skal betales tilbake av en statlig institusjon, i henhold til bestemt lovgivning.

 • Kontrollere skattedokumenter

  Undersøke filer og dokumentasjon som omhandler skattesaker for å sikre at det ikke forekommer noen feil eller uredelig aktivitet, og for å sikre at prosedyrer er i samsvar med lovgivningen.

 • Beregne gjeldskostnader

  Beregne hvor mange penger som skyldes ved hjelp av grunnleggende prinsipper for tallforståelse.

Source: Sisyphus ODB