Yrke skattepolitisk analytiker

Skattepolitiske analytikere undersøker og utvikler skattepolitikk og lovgivning for å forbedre og utvikle skattepolitikk. De gir råd til offentlige organer om implementering av policyer og finansiell virksomhet, i tillegg til å gi prognoser for hvilken finansiell innflytelse endringer i skattepolitikken vil ha.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Offentlig økonomi

  Den økonomiske innflytelsen fra regjeringen og virkningen av statens inntekter og utgifter.

 • Matrikkelbeskatning

  Skattelovgivningen som omhandler grenser på fast eiendom i et samfunn.

 • Forretningsanalyse

  Forskningsfeltet som omhandler identifisering av forretningsbehov og -problemer samt fastsettelse av løsninger som vil redusere eller hindre at en virksomhet fungerer som den skal. Forretningsanalyser består av IT-løsninger, markedsutfordringer, politikkutvikling og strategiske spørsmål.

 • Skattelov

  Regelverk som gjelder på et bestemt spesialiseringsområde, f.eks. importskatt, offentlig selskapsskatt osv.

 • Offentlig rett

  Den del av retten som regulerer forholdet mellom enkeltpersoner og offentlig forvaltning, og forholdet mellom enkeltpersoner som berører samfunnet direkte.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • Organisatoriske retningslinjer

  Retningslinjer for å sette mål og delmål når det gjelder utvikling og vedlikehold av en organisasjon.

 • Politikk

  Metode, prosess og studie av påvirkning av mennesker, å få kontroll over et samfunn samt fordelingen av makt i et fellesskap og mellom samfunn.

 • Strategisk planlegging

  Elementer som definerer grunnlaget for og kjernen i en organisasjon, f.eks. misjon, visjon, verdier og mål.

 • Selskapsrett

  Lovregler som gjelder for hvordan berørte parter i foretakene (for eksempel aksjeeiere, ansatte, medlemmer av ledelsen, forbrukere, osv.) virker sammen med hverandre, og det ansvaret foretakene har overfor de berørte parter.

Ferdigheter

 • Utvikle organisatoriske retningslinjer

  Utvikle og overvåke implementeringen av policyer med sikte på å dokumentere og redegjøre for prosedyrene for organisasjonens operasjoner i lys av strategiplanen.

 • Gi råd om skattepolitikk

  Gi råd til tjenestemenn om endringer i retningslinjer og framgangsmåter for skatt og om gjennomføring av ny politikk på nasjonalt og lokalt plan.

 • Forske på beskatningsprosedyrer

  Forske på prosedyrene som regulerer beskatningsaktiviteter, for eksempel prosedyrene i forbindelse med beregning av skatt for organisasjoner eller enkeltpersoner, beskatningshåndteringen, inspeksjonsprosessen og skattemeldingsprosessen.

 • Utvikle skattepolitikk

  Utvikle ny skattepolitikk med utgangspunkt i tidligere forskning for å øke prosedyrenes effektivitet og innvirkning på offentlige inntekter og utgifter, samtidig som skattelovgivningen overholdes.

 • Overvåke lobbyvirksomhet

  Overvåke mål om å påvirke politiske, økonomiske og sosiale beslutninger. Sørge for at etikk og politikk etterleves.

 • Overvåke selskapsretningslinjer

  Overvåke selskapets retningslinjer, og foreslå forbedringer i selskapet.

Source: Sisyphus ODB