Yrke skatterådgiver

Skatterådgivere bruker sin ekspertise i skattelovgivning til å levere kommersielt fokuserte rådgivningstjenester til et bredt utvalg klienter fra alle økonomisk sektorer. De forklarer komplisert skatterelatert lovgivning for klienter og hjelper dem å sikre den mest effektive og gunstige betalingen av skatter ved å utarbeide skatteeffektive strategier. De informerer dem også om endringer og utvikling i skattelovgivningen og kan spesialisere seg på skattestrategier vedrørende fusjoner eller multinasjonal rekonstruksjon for bedriftskunder eller arveavift o.l. for privatkunder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Skattelov

  Regelverk som gjelder på et bestemt spesialiseringsområde, f.eks. importskatt, offentlig selskapsskatt osv.

 • Merverdiavgiftslov

  Skatter på kjøp av varer og lovgivningen som regulerer denne virksomheten.

Ferdigheter

 • Sikre sensitive kundeopplysninger

  Velge ut og bruke sikkerhetstiltak og forskrifter knyttet til sensitiv kundeinformasjon med det formål å beskytte kundenes personvern.

 • Kontrollere selvangivelser

  Inspisere dokumentene som erklærer pliktig skatt som ikke holdes tilbake fra lønnen automatisk, for å sikre at riktig skatt betales av de ansvarlige personene og organisasjonene.

 • Beregne skatt

  Beregne skatten som skal betales av en enkeltperson eller en organisasjon, eller som skal betales tilbake av en statlig institusjon, i henhold til bestemt lovgivning.

 • Signere selvangivelser

  Revidere og arkivere selvangivelser og garantere for at disse er i orden og i henhold til myndighetens krav.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Administrere personlig økonomi

  Identifisere personlige økonomiske mål og utvikle en strategi som passer til dette målet for å søke støtte og råd ved behov.

 • Informere om regnskapsmessige plikter

  Informere organisasjoner og enkeltpersoner om hvilke spesifikke regnskapsmessige plikter de har, og lovgivningen og forskriftene som involverer skatteprosesser, for eksempel skattemessige forpliktelser.

 • Gi råd om skatteplanlegging

  Gi råd om passende strategier for å inkludere skatt i den overordnede økonomiske planen for å redusere skattebelastningen. Gi råd om spørsmål relatert til skattelovgivning og om potensielle implikasjoner av avgjørelser i økonomiske forhold for skattemeldingen. Gi råd om spørsmål i forbindelse med ting som etablering av et selskap, investeringer, rekrutteringer eller bedriftssuksesjoner.

 • Fylle ut skattemeldingsskjemaer

  Summere all fradragsberettiget skatt som er samlet inn i løpet av kvartalet eller regnskapsåret, for å fylle ut selvangivelser og kreve den tilbake av myndighetene i forbindelse med skattemeldingen. Oppbevare dokumentasjonen som underbygger transaksjonen.

 • Kontrollere skattedokumenter

  Undersøke filer og dokumentasjon som omhandler skattesaker for å sikre at det ikke forekommer noen feil eller uredelig aktivitet, og for å sikre at prosedyrer er i samsvar med lovgivningen.

 • Formidle informasjon om skattelovgivning

  Gi råd, basert på skattelovgivningen, om mulige følger for selskaper eller enkeltpersoner ved beslutninger knyttet til skattemeldingen. Gi råd om de gunstige skattestrategiene som kan brukes, avhengig av kundens behov.

 • Gi råd om skattepolitikk

  Gi råd til tjenestemenn om endringer i retningslinjer og framgangsmåter for skatt og om gjennomføring av ny politikk på nasjonalt og lokalt plan.

 • Forske på beskatningsprosedyrer

  Forske på prosedyrene som regulerer beskatningsaktiviteter, for eksempel prosedyrene i forbindelse med beregning av skatt for organisasjoner eller enkeltpersoner, beskatningshåndteringen, inspeksjonsprosessen og skattemeldingsprosessen.

 • Forberede finansoversikt

  Samle inn, registrere og forberede regnskapet med opplysninger om selskapets økonomi på slutten av en bestemt periode eller et regnskapsår. Finansregnskapet består av fem deler: balanseregnskapet, oppstillingen av totalresultatet, oppstillingen av endringer i egenkapital (SOCE), oppstillingen av kontantstrømmer og noter.

 • Tolke finansregnskap

  Lese, forstå og tolke sentrale linjer og indikatorer i finansregnskap. Trekke ut de viktigste opplysningene fra finansregnskap, basert på behovene, og integrere disse opplysningene i utviklingen av departementets planer.

Source: Sisyphus ODB