Yrke skiinstruktør

Skiinstruktører lærer enkeltpersoner eller grupper å gå på ski og avanserte skiteknikker. De gir deltakerne råd om valg av utstyr, instruerer skiløpere i fjellsikkerhetsregler og planlegger og forbereder skiinstruksjon. Skiinstruktører demonstrerer øvelser og teknikker under skileksjonene og gir tilbakemeldinger til elevene om hvordan de kan forbedre nivået.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ski

  Teknikkene relatert til å stå på ski, f.eks. ulike typer svinger, og utstyret som brukes.

Ferdigheter

 • Instruere i idrett

  Sørge for passende teknisk og taktisk instruksjon relatert til den gitte idretten ved hjelp av varierte og pålitelige pedagogiske tilnærminger, for å oppfylle deltakernes behov og oppnå de ønskede målene. Dette krever ferdigheter som kommunikasjon, forklaring, demonstrasjon, modellering, tilbakemelding, utspørring og korreksjon.

 • Fremme helse og sikkerhet

  Fremme betydningen av et sikkert arbeidsmiljø. Lære opp og støtte medarbeidere i å delta aktivt i fortsatt utvikling av et trygt arbeidsmiljø.

 • Organisere treningsaktiviteter

  Gjennomføre nødvendige forberedelser for å gjennomføre en treningsøkt. Levere utstyr og treningsmateriell. Sørge for at treningen går slik den skal.

 • Gjennomføre treningsprogram innen sport

  Føre tilsyn med et idrettsopplæringsprogram for enkeltpersoner eller grupper ved å følge opplæringsplanen, med veiledning om hvordan de skal gjennomføre øvelser, gi tilbakemelding om ytelsen på teknisk og taktisk nivå.

 • Utvikle sportsprogrammer

  Utarbeide planer og retningslinjer for inkludering av sportsaktiviteter og organisasjoner i et lokalsamfunn, og for å utvikle sportsaktiviteter for målgrupper.

 • Tilpasse sportsprogram

  Observere og evaluere individuelle prestasjoner og fastslå personlige behov og motivasjoner for å skreddersy programmene deretter og sammen med deltakeren.

 • Planlegge idrettsinstruksjonsprogram

  Gi deltakerne et passende aktivitetsprogram for å støtte progresjonen mot det påkrevde ekspertnivået innen en spesifisert tid, med hensyn til relevant vitenskapelig og sportsspesifikk kunnskap.

 • Anvende risikostyring innen idrett

  Administrere miljøet og idrettsutøvere eller deltakere for i størst mulig grad redusere faren for skade. Dette omfatter å sjekke om sted og utstyr er hensiktsmessig, og å innhente relevant idretts- og helsehistorikk fra idrettsutøverne eller deltakerne. Det omfatter også å sikre at det til enhver tid foreligger hensiktsmessig forsikringsdekning

Source: Sisyphus ODB