Yrke skipsagent

Skipsagenter representerer skipseieren i en utenlandsk havn. De sørger for at varene blir fortollet til rett tid, slik at lasten ikke blir for lenge i havnen. Skipsagenter sikrer også at forsikring, lisenser og andre formaliteter er i orden.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Internasjonale bestemmelser for import/eksport

  Kjenne til prinsippene som gjelder for import og eksport av produkter og utstyr, handelsbegrensninger, helse- og sikkerhetstiltak, lisenser, osv.

 • Havneforskrifter

  Kjenne havnestandarder og juridiske regler, hovedsakelig på grunnlag av kommunale lover og forskrifter, havnelover eller maritim kode.

Ferdigheter

 • Anvende prosedyrer for å sikre last i samsvar med tollbestemmelser

  Bruke forskjellige prosedyrer for å oppfylle tollforpliktelsene ved transport av varer over grensene og gjennom havner/lufthavner eller andre logistikknutepunkter, for eksempel utstedelse av skriftlige tolldeklarasjoner. Bruke ulike prosedyrer for ulike typer varer og sikre at regelverket for forsendelse overholdes.

 • Gi kunder informasjon om eksportrestriksjoner

  Informer kunder om eksportbegrensninger som består av bestemmelser om begrensninger på mengden eksporterte varer fastsatt av myndighetene i en stat.

 • Administrere import- og eksportlisenser

  Sikre effektiv utstedelse av tillatelser og lisenser ved import og eksport.

 • Gi kunder informasjon om importrestriksjoner

  Informere kunder om importrestriksjoner som for eksempel importtariffer, lisenser, kvoter, valutabegrensninger, forbud og andre, tilknyttede forskrifter.

 • Overholde regelverket knyttet til eksport i ulike land

  Kontrollere at merkingen av produktene og emballasjen overholder ulike bestemmelser i de landene de eksporteres til.

 • Kontrollere handelskommersiell dokumentasjon

  Overvåke skriftlig dokumentasjon som inneholder informasjon om kommersielle transaksjoner, f.eks. fakturaer, kredittbrev, bestillinger, frakt og opprinnelsesbevis.

 • Sikre overholdelse av havnebestemmelser

  Sikre overholdelse av forskrifter ved havner og sjøhavner. Kommunisere med relevante myndigheter for å identifisere mulige risikoer.

 • Samarbeide med havnebrukere

  Kommunisere og samarbeide med havnebrukere, som overføringsagenter, fraktkunder og havneledere.

 • Holde seg oppdatert om gjeldende tollregler

  Følg de siste utviklingstrekkene og endringene i tollregler og offentlig politikk knyttet til internasjonal handel.

 • Gi bud på forhåndsauksjoner

  Utarbeide og legge inn forhåndsbud, og ta hensyn til mulige spesialkrav som kjøling av varer eller transport av potensielt farlige materialer.

Source: Sisyphus ODB