Yrke skipsmegler

Skipsmeglere opptrer som mellomledd mellom kjøpere og selgere av skip, lasteplass på skip og charterskip i forbindelse med overføring av last. De informerer kunder om skipsfartsmekanismer og -bevegelser, rapporterer om priser på og salg av fartøy og lasteplass, og forhandler ikke bare om kostnadene for fartøyene, lasteplass eller last, men også om logistikkravene for overføringen av fartøyet eller varelasten til kjøpere.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Bankvirksomhet

  Den brede og stadig voksende bankvirksomheten og finansielle produkter som forvaltes av banker, fra personbanker, bedriftsbanker, investeringsbanker, privatbanker, til forsikring, valutahandel, varehandel, handel med aksjer, futurer og opsjoner.

 • Skipsfartsnæring

  Forskjellige tjenester, f.eks. linjetjenester, i forbindelse med sjøtransport og skipstjenester tilbudt av maritime organisasjoner, og fraktmarkedet inkludert salg av fartøyer og varer.

Ferdigheter

 • Forhandle salgskontrakter

  Komme til enighet mellom kommersielle partnere med fokus på vilkår, spesifikasjoner, leveringstid, pris og lignende.

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Finne informasjon om fraktpriser

  Søke informasjon om fraktpriser og sammenligne priser hos de ulike tilbyderne av ulike varer eller råvarer.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Forhandle med interessenter

  Forhandle kompromisser med interessenter og strebe etter å oppnå de mest gunstige avtalene for selskapet. Dette kan innebære å bygge relasjoner med leverandører og kunder samt å sikre at produktene er lønnsomme.

 • Være bindeledd mellom kunden og ulike transporttjenester

  Fungere som bindeledd mellom kunden og ulike transporttjenester.

 • Forhandle kjøpsbetingelser

  Forhandle vilkår som pris, mengde, kvalitet og leveringsbetingelser med leverandører og selgere for å sikre så gunstige kjøpsvilkår som mulig.

 • Handle skip

  Kjøpe eller selge skip på vegne av private kunder eller bedriftskunder. Dette omfatter forhandlinger med skipsredere og kunder, utferdigelse av kontrakter mellom de to og organisere logistikken ved salget.

 • Forhandle pris

  Organisere en avtale om pris for produkter eller tjenester som ytes eller tilbys.

Source: Sisyphus ODB