Yrke skogforvalter

Skogforvaltere har ansvar for overvåking av skogers naturlige og økonomiske levedyktighet og for aktiviteter knyttet til forvaltning og vern av skoger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Plantesykdomskontroll

  Typer og egenskaper av sykdommer hos planter og vekster. Ulike typer metoder for kontroll, virksomhet ved bruk av konvensjonelle eller biologiske metoder, idet det tas hensyn til typen plante eller vekster, miljø- og klimaforhold og helse- og sikkerhetsregler. Lagre og håndtere produkter.

 • Miljøpolitikk

  Lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for å fremme miljømessig bærekraft og utvikling av prosjekter som reduserer negative miljøvirkninger og forbedrer miljøets tilstand.

 • Agronomi

  Studien av kombinering av landbruksproduksjon og beskyttelse og regenerering av naturlig miljø. Omfatter prinsipper og metoder for kritisk utvelging og egnede metoder for anvendelse av bærekraft i landbruket.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Skogbruksforskrifter

  Lovregler som gjelder for skogbruk: landbruksloven, bygdeloven, og lover om jakt og fiske.

 • Skadedyrbekjempelse i planter

  Typer og funksjoner til skadedyr i planter og avlinger. Ulike typer metoder for bekjempelse av skadedyr, aktiviteter som bruker konvensjonelle eller biologiske metoder, tatt i betraktning typen plante eller avling, miljø- og klimaforhold og regelverk for helse og sikkerhet. Lagre og håndtere produkter.

Ferdigheter

 • Administrere skoger

  Utvikle skogbruksplaner ved å anvende forretningsmetoder og skogbruksprinsipper for å håndtere skogressurser på en effektiv måte.

 • Bevare skog

  Arbeide for å bevare og gjenopprette skogstrukturer, biologisk mangfold og økologiske funksjoner.

 • Organisere treplantasjer

  Organisere treplantasjer. Gro avlinger på en effektiv måe.

 • Overvåke skogsproduktivitet

  Overvåke og forbedre skogens produktivitet ved å organisere vekst, hogst og helsetiltak.

 • Organisere arbeidskraft

  Organisere, fordele og samordne medlemmer av teamet. Organisere produksjonsprogrammer og planlegge produksjon og salg. Kjøpe inn materialer og utstyr. Administrere lagre.

 • Fremme miljøbevissthet

  Beregne karbonavtrykk i forretningsprosesser og annen praksis for å fremme bærekraft og øke bevisstheten rundt miljøpåvirkningen.

 • Overvåke skogshelse

  Overvåke skogens helse for å sikre at alle nødvendige tiltak treffes av skogbruksarbeiderne.

 • Skrive tekniske rapporter knyttet til trær

  Utarbeide skriftlige adekvate rapporter om trerelaterte spørsmål for parter som for eksempel ingeniører, advokater eller låne- og forsikringsselskaper, for eksempel hvis trerøtter forårsaker problemer for integriteten til bygninger og infrastruktur.

 • Overvåke skogsarbeidere

  Overvåke og samordne personalet som arbeider innenfor skogbruksområdene.

Source: Sisyphus ODB